Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Stavební veletrh Brno
26.-29.2. 2020

Stavební veletrh Brno

Pitná voda pro rodinné domy, byty i zahrady

 

V souvislosti s aktuální problematikou dlouhodobého nedostatku vodu jsme rozšířili poradenský servis i o oblast zásobování pitnou vodou rodinných domů, bytů a zahrad.

V centru pozornosti budou jak studny – od legislativy, stavby, provozu, ale i další otázky související s napojením budov na vodovod, kanalizaci nebo nakládání se srážkovou vodou.

Renomovaní odborníci poradí také v situacích, kdy objekt není napojen na kanalizaci, a jaké jsou potom možnosti likvidace odpadní vody.

Poradenský servis budou po celou dobu veletrhu poskytovat odborníci na stánku číslo 142 v pavilonu P z firem:

 • Vodárenská akciová společnost,
 • Brněnské vodárny a kanalizace,
 • Asio,
 • Magistrát města Brna, vodoprávní úřad

Na co všechno se budete moci konkrétně zeptat, se dozvíte na dalších řádcích. Jedná se pouze o základní okruhy, nebojte se tedy přijít zeptat, jsme tu pro Vás!

 

Vodárenská akciová společnost, a. s. – od pitné až po odpadní vodu a informace pro města a obce

Pitná voda

 •  Řešení nových a úpravy stávajících vodovodních přípojek včetně projektové dokumentace, zemních prací, zajištění tlakové zkoušky, odběru a vyhodnocení vzorků a geodetického zaměření přípojky.
 • Kvalita pitné vody a její kontroly, rozbory včetně měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě.
 • Měření odběrů vody – jak vybrat vodoměr, kdy jej měnit, ochrana vodoměrů před zimou.
 • Jak je možné vyhledávat poruchy na vodovodech prostřednictvím specializované technikou.
 • Bazény – kvalita vody, pravidla pro jejich napouštění i vypouštění.
 • Cena vodného a stočného – jakými složkami je tvořena, jaké jsou prognózy vývoje.

Čištění odpadních vod

 • Co vše je nutné pro realizace nových kanalizačních přípojek (projektová dokumentace, zemní práce,  zajištění zkoušek vodotěsnosti, geodetické zaměření přípojky).
 • Jak je možné provést opravy poruch na kanalizačním potrubí.
 • Jak je možné zjistit těsnost kanalizace (generátor kouře).
 • Čištění kanalizací a kanalizačních přípojek a proč je nutné je provádět.
 • Vývoz a čištění žump, jímek a septiků (ceny, podmínky).
 • Monitoring kanalizační sítě průmyslovými kamerami, diagnostika kanalizační sítě, návrhy na sanace.

Pro města a obce

 • Zpracování PFO případně posouzení již existujících PFO.
 • Poradenství v oblastech žádostí o dotace na krajský úřad, Ministerstvo zemědělství nebo Státní fond životního prostředí.
 • Jak zpracovávat finanční analýzy nebo konsolidované finanční analýzy, monitorovací zprávy projektů Operačního programu Životní prostředí, zpracování ex-post monitoringu projektů Operačního programu Životní prostředí.

 

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

 • Informace o společnosti BVK, a.s., historie a vývoj.
 • Informace o zásobování pitnou vodou m. Brna a okolí.
 • Informace o odkanalizování území m. Brna a okolí.
 • Možnosti a podmínky připojení na vodovod pro veřejnou potřebu – Standardy pro vodovodní síť.
 • Možnosti a podmínky připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu – Standardy pro kanalizační zařízení.
 • Problematika dešťových vod.
 • Kvalita pitné vody – základní informace.
 • Kvalita vypouštěných odpadních vod – základní informace.


Magistrát města Brna, vodoprávní úřad představí problematiku studní

 • Studna a právní předpisy
 • Povolení stavby studny
 • Povolení k odběru podzemní vody ze studny
 • Postup při zřizování studní
 • Historické studny

 

ASIO nabídne řešení nejenom pro oblast odpadních vod

 • Hospodaření s dešťovou vodou
 • Čištění odpadních vod
 • Recyklace vody
 • Úprava vody
 • Energie z odpadních vod
 • další vodohospodářské produkty

 

Datum: 31.3.2016 17:00:00

Současně také

DSB - Dřevo a stavby Brno
26. - 29.2. 2020


MOBITEX
26. - 29.2. 2020


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště