Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Inženýrský den 2016 - VODA – POVODNĚ – SUCHO

 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) a Stavební veletrhy Brno pořádají Inženýrský den, který je zároveň zahajovací konferencí  Stavebních veletrhů Brno 2016 s názvem VODA – POVODNĚ – SUCHO. Konference se uskuteční ve středu, 20. dubna 2016 od 10:00 - 14:00 hodin, pavilonu A, sál Rotunda.

Registrace na konferenci: zde


Program konference:

BLOK 1 – Klimatické změny

Moderuje: Ing. Miroslav Loutocký

1

Stav vodních zdrojů v ČR a změna klimatu

prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.

Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova univerzita v Brně a Ústav pro výzkum globální změny AV ČR v.v.i. v Brně;

2

Plány pro zvládání povodňových rizik na území ČR

Ing. Karel Drbal, Ph.D.

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.,v.v.i., pobočka Brno;

3

Výskyt zemědělského a hydrologického sucha na území ČR a jak mu vzdorovat

RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc., Ing. Eva Soukalová

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno;

4

Opatření pro omezení důsledků změny klimatu – Generel chráněných území pro akumulaci povrchových vod

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

Ministerstvo zemědělství ČR, Sekce vodního hospodářství;

5

Přírodě blízké přístupy k omezení následků povodní a sucha a jejich uplatnění v ČR

Ing. Kristýna Nevšímalová

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

 

BLOK 2 – Strategie a technická opatření proti hydrotechnickým extrémům

Moderuje: RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

6

Technická opatření k ochraně před povodněmi a posuzování jejich efektivity

doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc.

ČVUT, Fakulta stavební, katedra hydrotechniky;

7

Příprava a realizace Opatření ke snížení povodňových rizik na horní Opavě, probíhající rekonstrukce vodního díla Šance

Ing. Petr Březina

Povodí Odry, státní podnik;

8

Možnosti uplatnění regulace staveb drenážního odvodnění zemědělských pozemků

doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., pracoviště;

9

Monitoring povodní a sucha a informační systémy v ČR

Ing. Daniel Pokorný

Odbor státní správy ve VH a správy povodí, B.Sc. Zdeněk Hošek, Ministerstvo zemědělství ČR.

Začátek konference: 10 hod. (středa 20. dubna 2016), prezence od 9 hod.

Místo konání: sál Rotunda, Pavilon A, Výstaviště Brno


 

 

 

Datum: 12.4.2016 22:58:00

Současně také

DSB - Dřevo a stavby Brno
17. - 20.2. 2021


MOBITEX
17. - 20.2. 2021

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště