Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Stavební veletrh Brno
2.-4.3. 2023

Stavební veletrh Brno

Festival architektury bude provádět úsporami po celý rok


Letošní Festival architektury byl koncipován jako věcný a praktický průvodce úsporami. S možnostmi, jak ušetřit náklady na stavbu a bydlení, se můžete seznámit i dodatečně prostřednictvím záznamů z celého festivalového programu. 

V rámci Stavebního veletrhu Brno se opět konal Festival architektury, který se zaměřil na aktuální téma finančních úspor. „Veletrh se s festivalem výborně doplňuje. Veletrh nabízí komerční plochy vystavovatelům a festival mu přidává programovou náplň. Letošní festival proběhl podle očekávání a prostor, který jsme měli vyhrazený, byl po celou dobu zaplněn návštěvníky,“ zhodnotila letošní ročník organizátorka Festivalu architektury Tereza Sigmundová. Nejvíc posluchačů podle ní přilákalo téma fotovoltaiky, která je dostupná velké části lidí, protože se snadno přidá do stávajícího systému. Zájem byl ovšem o všechno spojené s myšlenkou energetického mixu. „Největší novinkou pro letošní rok je, že záznamy z celého festivalového programu následně upravíme pro online médium. Průvodce úsporami tak zůstane na našich webových stránkách dostupný po celý rok,“ informovala Tereza Sigmundová.

Téma finančních úspor rezonovalo celým letošním veletrhem. Rostoucí ceny stavebních materiálů a především energií znásobily poptávku po řešeních a technologiích, které lidem pomohou snížit náklady. Na veletrhu tento enormní zájem pocítili jak vystavovatelé tepelných čerpadel i dalších zařízení pro využití energie z ekologických zdrojů, tak třeba dodavatelé dřevostaveb nebo poskytovatelé dotací (SFŽP a město Brno). Vedle konkrétních výrobků se návštěvníci veletrhu pídili hlavně po informacích přítomných odborníků, které jim zprostředkoval také doprovodný program a právě Festival architektury. „Veletrh je o předávání informací. Návštěvník si tady chce potvrdit svoji představu a informace, které už dříve slyšel třeba od projektanta nebo četl na internetu. Přijde na veletrh a zeptá se tady několika odborníků. Když mu informaci potvrdí, je ochotný tomu věřit,“ vysvětlil Petr Selník, předseda Rady pro zelené střechy a odborný garant a organizátor Festivalu architektury.

Zároveň zdůraznil, že cesta k úsporám nevede jen přes technologie, ale začíná už ve fázi přípravy stavby. „Základem je dobrý návrh. Mít stavbu co nejkompaktnější kvůli eliminaci tepelných ztrát, dobře ji orientovat kvůli solárním ziskům. Co se tam nenažene, musí se dohánět drahou technologií. Čím jednodušší objekt bude, tím méně bude třeba následně investovat,“ doporučil Petr Selník. Další potenciál úspor je podle něj v kvalitním plánování, které zároveň umožňuje posunout bydlení na vyšší standard. „Doba, kdy se něco postavilo zkusmo a pak se dělaly dílčí úpravy, je pryč. Za posledních 30 let se výstavba změnila i kvůli technologiím, které vyžadují větší plánování, a možnostem využití dotačních titulů,“ řekl Petr Selník. Do přípravy technologií je podle něj lepší investovat už během výstavby, i když na ně třeba zatím chybí finance. „Vytvořit třeba prostupy potřebné pro fotovoltaiku, zohlednit ji už v rámci statického výpočtu. A pokud se využívá dotace, je třeba pohlídat dotační období a u Nové zelené úsporám nezapomenout na bonusy za kombinaci různých opatření,“ připomněl odborník.

 

Datum: 23.4.2022 18:00:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště