Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Stavební veletrh Brno
21.-23.4. 2022

Stavební veletrh Brno

Cech topenářů a instalatérů ČR opět na veletrhu nabídne odborný program


Na návštěvníky z řad odborné i široké veřejnosti čekají tato témata:
 

Tepelná čerpadla v teorii a praxi

Cílem bude seznámit účastníky s jednotlivými systémy tepelných čerpadel, jejich provedením a provozem v návaznosti na topné případně chladící soustavy, způsoby ohřevu teplé vody, dimenzování, jejich zapojení a regulace. Seznámení s instalacemi v různých provozních podmínkách, návaznosti na související profese až po uvedení do provozu. A dále informace o možných závadách, jejich identifikaci a souvisejícím servisem, legislativa a státní podpora.

Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách TPG 704 01

Zdravotně technické instalace (vnitřní vodovod, Zvláštní systémy vodního hospodářství, vnitřní kanalizace, provozování a údržba vnitřních instalací zdravotní techniky). 

Slavnostní pokřtění publikace autorů Ing. Jakuba Vrány a Ing. Zdeňka Žabičky Vybrané kapitoly ze zdravotně technických instalací.

Publikace, jež patří do edice „Vybrané kapitoly z…“ vydávané cechem, si klade za cíl seznámit čtenáře se základními i vybranými specifickými tématy, která souvisí s řešením zdravotně technických instalací. Text jednotlivých kapitol je formulován tak, aby byl srozumitelný nejen odborným technikům specialistům, ale také běžnému uživateli, provozovateli zdravotně technických instalací.

Jednotlivé kapitoly jsou v publikaci seřazeny od základních informací a pojmů, přes stavební činnosti, základní informace o připojení objektu na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu, o vnitřním vodovodu a kanalizaci, až po zvláštní systémy vodního hospodářství a zásady provozování a údržby zdravotně technických instalací. Problematika je zde popsána především z praktické stránky, která však navazuje na teoretické zásady. Odráží se v nich zejména zkušenosti autorů z jejich dlouholeté praxe v oboru. Za každou kapitolou je uveden seznam použité literatury obsahující i související právní a technické předpisy.

Aktuální téma vzduchotechnika a klimatizace

Od prvního dne Stavebního veletrhu Brno probíhá každoročně finále mezinárodní soutěže odborných dovedností Učeň instalatér vyhlašovaném MŠMT. Pořadatelem a odborným garantem soutěže je CTI ČR, organizátorem mezinárodní soutěže je Ing. Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické, Brno, Jílová p.o., předseda sekce Vzdělávání CTI ČR. Stejně jako v minulých letech, je finále soutěže součástí doprovodného programu Stavebního veletrhu Brno, slavnostní zahájení za přítomnosti zástupců JMK, AMSP, MPO, zahraničních hostů a soutěžících probíhá v předvečer v hlavním sále na JMK. Učni třetích ročníků soutěží jak z teoretických znalostí, tak ze všech částí obsažených v oboru instalatér v praktické části: instalace vody, kanalizace, plynu a topných systémů.

Vědomostní olympiáda

 Celostátní soutěž odborných znalostí od roku 2002 pořádal cech každoročně pod odbornou garancí Ing. Vladimíra Valenty, od roku 2018 se koná za odborné garance Bohuslava Hamroziho, prezidenta CTI ČR, Ing. Andrzeje Bartośe, předsedy sekce CTI ČR Vzdělávání, doc. Ing. Aleše Rubiny, Ph.D., a Ing. Jakuba Vrány, Ph.D., zástupců Vysokého učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ustav TZB

Soutěž probíhá formou písemných testů na jednotlivých vybraných středních školách. Studijní materiál vychází ze znalostí probraného učiva dle osnov, které byly zpracovány ve vydané publikaci CTI ČR pod názvem Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry I. II. a částečně III. ročník SOŠ a SOU. Účelem této soutěže je podpořit soutěživost mezi žáky, zvyšování a vyrovnání úrovně výuky na jednotlivých školách a pomoci školám ve vybavení moderními učebními pomůckami.

 

Datum: 14.1.2022 12:42:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště