Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Stavební veletrh Brno
26.-29.2. 2020

Stavební veletrh Brno

BIM – méně chyb v návrhu, koordinaci a realizaci stavebních projektů

 

 V rámci doprovodného programu se 21. dubna 2016 se uskuteční odborný seminář zaměřený na problematiku BIM. Seminář chce dát účastníkům odpovědi na otázky týkající se implementace metodiky BIM ve stavebnictví. Přiblíží například, jaké jsou počáteční investice uplatnění BIM v projektové praxi nebo jaké jsou teoretické znalostní a praktické odborné požadavky na práci s BIM nebo vliv BIM na transparentnost výběrových řízení.

Co je to BIM?

BIM – Building Information Modelling – Informační model budovy/stavby

Efektivní cesta tvorby návrhu stavby a využití vzniklých dat v celém životním cyklu budovy od návrhu, přes výstavbu, až po organizaci a řízení jejího provozu a nakonec i demolici.

 • Výsledkem je digitální 3D model stavby včetně komplexní otevřené databáze dalších negeometrických informací o stavbě a jejích prvcích. Vytvořený model umožňuje prezentovat stejnou věc několika způsoby (půdorys, řez, 3D, různé přehledy).
 • Přidanou hodnotou metodiky BIM je kontrola nad prostorovými vazbami všech prvků modelu a omezení chyb v koordinaci profesí, tj. kontrola kolizních míst v návrhu.

V průběhu životního cyklu budovy tak nedochází ke ztrátě informací vnesených na začátku projektantem, ani nových informací připojených při provádění stavby a správou budovy.

Náklady vynakládané během životního cyklu stavby

Cena pozemku
 9 %
Náklady na pořízení stavby
14 %
Náklady na údržbu a opravy
23 %
Náklady na provoz
48 %
Náklady na odstranění stavby
6 %

Náklady na přípravu stavby, od vstupních studií přes všechny úrovně projektové dokumentace, dodavatelskou realizační dokumentaci, až po dokumentaci skutečného provedení stavby, představují cca 1 % z celkových nákladů vynaložených během celého životního cyklu stavby. Ovšem v rámci této fáze stavebního projektu, nákladově téměř zanedbatelného, se rozhoduje o výši nákladů, ekonomické efektivnosti, času a kvalitě a dalších atributech všech dalších fází stavebního projektu.

Seminář chce dát účastníkům odpovědi na otázky týkající se implementace metodiky BIM ve stavebnictví, mj.

 • Jaké jsou počáteční investice uplatnění BIM v projektové praxi?
 • Jaké jsou teoretické znalostní a praktické odborné požadavky na práci s BIM?
 • Jak ovlivní BIM transparentnost výběrových řízení?
 • Jak BIM ovlivní koordinaci jednotlivých profesí na přípravě návrhu stavby?
 • Pro jaké stavby je vhodné použít BIM?
 • Co jsou BIM knihovny, BIM objekty a BIM prvky?
 • Jak mohou využívat BIM objekty výrobci a dodavatelé stavebních výrobků?
 • Jaký je současný stav uplatnění BIM v evropském, resp. světovém stavebnictví zejména u veřejného investování a jaká je situace v České republice?

Účastníci semináře mohou vyplnit ve formuláři přihlášky účasti svůj dotaz na téma BIM.

 

Program:

Zahájení a řízení semináře

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, 1. místopředseda ČKAIT

Úvodní slovo. BIM a veřejná správa

Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, sekce stavebnictví

Princip metodiky BIM – návrat ke spolupráci

Ing. Štěpánka Tomanová, CAD-BIM s. r. o., zpracovatelka technických norem BIM pro ÚNMZ

Národní knihovna BIM a standardizace informací v BIM modelech.

Ing. Martin Černý, VUT v Brně/Northumbria University.

BIM od návrhu po facility management. BIM model jako centrum informací. Výhody, příklady, nástroje.

Ing. Tomáš Minka, di5 architekti inženýři, s.r.o

Implementace BIM z pohledu zhotovitele

Ing. Jan Šourek,  BIM koordinátor, Skanska, a. s., Praha

Co jsou BIM knihovny, BIM objekty a BIM prvky. Jak pracují s BIM knihovnami projektanti.

Ondřej Štěpánek, MA, BIMsoft Praha

Diskuze

Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Účast na semináři je hodnocena jedním kreditním bodem.

 Chcete-li se semináře zúčastnit, zaregistrujte se podle následujícího návodu:

 • jděte na stránky www.bvv.cz/svb
 • klikněte na "VSTUPENKY & REGISTRACE"
 • zadejte registrační kód PROMOBIM2016
 • pokračujte dle pokynů registrace


Po registraci Vám bude E-mailem zaslán pdf voucher, který si vytiskněte. Vytištěný PDF voucher opravňuje ke vstupu na veletrh zdarma. Použijete ho na vstupních turniketech.

 

 

 

 

Datum: 8.3.2016 7:40:00

Současně také

DSB - Dřevo a stavby Brno
26. - 29.2. 2020


MOBITEX
26. - 29.2. 2020


Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště