Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Udržitelný rozvoj

Stavitelství – tedy architektura a stavebnictví – je neodmyslitelnou součástí lidské existence. Patří ke hnacím silám hospodářství každé země. Stavby a budovy, opravy a rekonstrukce, bydlení, komunikace, památky – to jsou termíny, dotýkající se celé veřejnosti. Stavební sektor je však též významným producentem skleníkových plynů a odpadů a spotřebovává až 40 % primárních zdrojů energie.

Co to znamená – „udržitelný rozvoj“?

Zjednodušeně – jde o takové parametry pro vývoj společnosti, které zvýší naději na samotné přežití lidstva při současném zachování či zvyšování kvality žití. Světové populace přibývá, stávající energetické zdroje se změnšují, ekologické zátěže všeho druhu rostou, vody ubývá. Nutným hitem současnosti je hledání nových technologií, materiálů a výrobků vedoucích ke zkvalitňování prostředí, v němž žijeme. Výstavba, a to výstavba nejen budov, ale i dalších staveb, které nás obklopují, představuje výrazný činitel, ovlivňující kvalitu současného i budoucího života.

Jedna z dostupných definic říká:

  • Trvale udržitelný rozvoj je „rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti, aniž by omezoval možnosti budoucích generací uspokojovat jejich vlastní potřeby.
  • Udržitelná výstavba představuje vývoj stavebnictví směrem k dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti z hlediska ekologického, sociálně ekonomického a kulturního.

Zdroj: CIB - Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu, www.cibworld.org, překlad www.substance.cz

„Základním cílem „centra udržitelé výstavby je zajistit efektivní transger informací o novinkách co tam, kde je jich potřeba – k uživatelům. Uživatelem přitom rozumíme všechny, kteří by se měli s novými materiály, postupy a technologiemi seznámit a užívat je – tedy od projektantů, architektů, developerů přes pracovníky stavebních a řemeslníckých firem až po spotřebitele – tedy investory, provozovatele či vlastníky staveb, a to jak firemní, veřejné (obce, města), tak i soukromníky, kteří rekonstruují nebo staví nové bydlení.

Efektivní přenos informací je úkolem stavebních informačních center. Zde je tedy přirozené zdůvodnění nové iniciativy, jež má na základech Stavebního centra EDEN 3000 na brněnském výstavišti vybudovat v nejbližších letech tzv. „CENTRUM UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY“. Přímou inspirací pro provoz a náplň centra jsou zkušenosti partnerských pracovišť v zahraničí.

 

EDEN 3000

Fotogalerie - EDEN 3000

 

 

 

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště