Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Stainless
15.-16.5. 2019

Mezinárodní veletrh korozivzdorných ocelí

Pokyny pro vystavovatele

Dokument ke stažení:

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PRO VYSTAVOVATELE

Potvrzení přidělené plochy vč. organizačních pokynů a hesla pro objednání služeb: po 15.3.2019
Montáž veletrhu 10.5. - 14.5.2019 - provozní doba: 10.5. - 13.5. | 7.30-22h
14.5. | 7.30-20h
Nejpozdější návoz exponátů, vyžadujících manipulační techniku: 11.5.2019
Průběh veletrhu: 15. - 16.5.2019 - otevírací doba:
 • pro návštěvníky | 9-18h
 • pro vystavovatele | 7.30 - 19h,
  první den akce 7 - 19h
Farewell party: 16.5.2019 v 19h
Demontáž veletrhu 17. - 18.5.2019 - provozní doba:
 • 16.5. | 18-22h
 • 17. - 18.5. | 7.30-20h

Výstavba expozic - kontakt:
pí. Andrea Korbičková
tel.: +420 541 152 654, +420 601 252 375
e-mail: akorbickova@bvv.cz

Schvalování expozice

Vystavovatel nebo jím pověřený realizátor je z důvodu zajištění bezpečnosti pro návštěvníky a vystavovatele předložit projekt expozice ke schválení.

Rozsah dokumentace nutný ke schválení projektu:

 • formulář žádosti o schválení expozice
 • projekt expozice (rozměry a výškové kóty, axonometrie, popis konstrukce, kontakty - telefon, e-mail na projektanta a realizační firmu).
 • název veletrhu, umístění expozice, název vystavující firmy
 • statický posudek v případě vyžádání veletržní správou
 • požární atesty na použité materiály

1) Jednoduché přízemní typové expozice do 30m2 včetně a nepřesahující 3,5m výšky v jejich nejvyšším bodě, nepodléhají povinnosti předložení projektu expozice (formulář žádosti o schválení expozice se předkládá vždy)

2) U ostatních typů expozic (atypická řešení, speciální konstrukce, zavěšené poutače, patrové expozice, skleněné prvky, plexisklo...) je vystavovatel povinen vyplnit žádost o schválení expozice a předložit ji včetně projektu expozice k posouzení. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek. 

Maximální konstrukční povolená výška expozic bez zavěšených konstrukcí je 5m (nevztahuje se na patrové expozice, které podléhají speciálnímu režimu schvalování a na exponáty). Výšky u zavěšených konstrukcí schvaluje výhradně veletržní správa. Zavěšené konstrukce (osvětlovací rampy) bez grafických poutačů nepodléhají schválení sousedních expozic a mohou být umístěny na hranici expozice (vždy v rámci vlastní výstavní plochy). Zavěšené konstrukce s poutači musí splňovat všechny náležitosti definované veletržní správou (viz Technicko-bezpečnostní předpisy – přílohy Zavěšování v pavilonech č. 1 - 6).

3) Pokud expozice přesahuje konstrukční výšku 5m (bez zavěšených konstrukcí) musí splňovat všechny náležitosti uvedené v bodu 2) a je nutné požádat o odsouhlasení její výšky i všechny sousedící vystavovatele. V případě vyžádání veletržní správou je vystavovatel povinen předložit statický posudek.

4) patrové expozice se předkládají ke schválení vždy a musí splňovat zvláštní podmínky požární ochrany (viz Technicko-bezpečnostní předpisy). Proto tyto expozice již ve stadiu záměru nebo studie musí být předloženy ke schválení požárnímu specialistovi na Veletrhy Brno, a. s., odbor PO a BOZP (Ing. Věra Staneva, tel.: 541 152 607, fax: 541 153 081).

U patrových expozic není nutné žádat sousedící vystavovatele o schválení výšky expozice.

Předložení projektu ke schválení je možné:

 • osobně (vždy pouze projektant) každý pracovní den v 9.00–14.30 hodin v kancelář č. 012 v pavilonu A3– schválení na místě
 • elektronicky při zaslání na adresu vstaneva@bvv.cz nebo na faxové číslo 541 153 081 – schválení do 5 pracovních dnů
 • poštou (k odeslání do 5 pracovních dnů)

Doba pro zaslání projektu ke schválení je závazně stanovena na 14 dní před začátkem montáže a vždy bude uvedena v Organizačních pokynech příslušné veletržní akce.

Mohlo by Vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Video

Fotogalerie

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště