Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Pravidla soutěže

 

1) Pořadatel

Společnost Veletrhy Brno, a.s. se sídlem Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, IČ 25582518 (dále jen „pořadatel“) vyhlašuje na území České republiky v období od 5.9. 2019 do 29.10. 2019 (dále jen „soutěžní období“) soutěž „Tipovací návštěvnická soutěž“ (dále jen "soutěž").

2) Pravidla soutěže

Tato pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu jejich platnosti na webové stránce www.bvv.cz a rovněž v sídle pořadatele. Pořadatel se zavazuje, že v případě jakýchkoliv změn nebo úpravy pravidel soutěže bude aktuální znění pravidel dostupné na uvedených internetových stránkách. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech, týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na www.bvv.cz .

3) Komu je soutěž určena?

Soutěž je určena všem osobám starším 18 let, s výjimkou zaměstnanců pořadatele i jejich rodinných příslušníků (dále jen „účastník“). Za rodinné příslušníky se pro účely soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 Obč.z.; za osobu starší 18 let věku osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději 1.9. 2019.

4) Jak se platně zúčastnit soutěže?

Aby se účastník platně zapojil do soutěže, musí na stránce soutěže řádně vyplnit soutěžní formulář, který obsahuje tipovací otázku. Ze všech účastníků, kteří řádně a pravdivě vyplní formulář a správně zodpoví na otázku, bude vylosováno 50 účastníků, kteří obdrží věcné ceny:

  1. cena – kolo v hodnotě 20 000 Kč
  2. cena – elektronika GoGEN v hodnotě 10 000 Kč
  3. až 50. cena – 2 vstupenky na veletrh dle vlastního výběru a další drobné ceny

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu cen.

5) Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Účastníci soutěže poskytují Pořadateli soutěže svoje osobní údaje (Jméno, Příjmení, e-mailová adresa, stát), které jsou nezbytné pro ověření jejich platné účasti v hlasování.
  2. Tyto osobní údaje budou na základě uděleného souhlasu účastníků nadále využívány pouze pořadatelem, který je může využít k vlastním marketingovým akcím a k zasílání svých obchodních sdělení.
  3. V případě neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude účastník do soutěže zařazen. 
  4. Více informací o GDPR naleznete v článku Zásady ochrany osobních údajů

6) Schválení pravidel

  1. Účastník soutěže schvaluje tato úplná pravidla soutěže a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech, a přistupuje k nim a zavazuje se je plně dodržovat.

 

V Brně, dne 1. 9. 2019
Pořadatel: Veletrhy Brno, a.s.

 

Tipovací návstěvnická soutěž

Veletrhy slaví a rozdávají ceny!

Veletrhy Brno slaví 60 let od prvního strojírenského veletrhu a rozdávají svým příznivcům a návštěvníkům ceny.

Zapojte se do soutěže a vyhrajte:

Horské kolo HAIBIKE v hodnotě 20 000 Kč

Elektroniku GOGEN v hodnotě 10 000 Kč

nebo některou z dalších 48 cen!

Soutěžní otázka:

Do které země by dosáhl živý řetěz vytvořený návštěvníky, kteří v rekordním roce 2018 navštívili výstaviště, pokud bereme v úvahu, že každý návštěvník disponoval průměrnou výškou?
(Počítáme-li průměrnou výšku člověka bez ohledu na pohlaví 172 cm)

a) na Slovensko

b) do Chorvatska

c) do Portugalska

Víte, že …

… počet návštěvníků veletrhů v Brně v minulém roce by naplnil zimní stadión Komety Brno 168 krát?

O rekordní návštěvnosti brněnského výstaviště se můžete dočíst na webu bvv.cz nebo zde.

 

Soutěžit můžete do 29.10.2019 kliknutím na odkaz:

https://forms.gle/gHfFh6AwwJTa5kRu6

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště