Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

GRAND PRIX SILVA REGINA - Oceněné exponáty

Kategorie: Stroje a zařízení pro těžbu a dopravu dříví

John Deere 1110E
Výrobce: John Deere Forestry Oy, Lokomonkatu 21 PL 472, Tampere 33101, Finland, +358 204 806 521, www.deere.com
Vystavovatel: Merimex s.r.o., Měděnecká 514, Kovářská 431 86, Česká republika, +420 602 723 732, www.merimex.cz
Umístění: VP F 007
Popis: Nový kompletně přepracovaný provozní koncept vyvážecího traktoru John Deere 1110E má podstatně delší životnost, optimalizovanou tažnou sílu, je komfortnější a snadněji se ovládá. Díky užitečné nosnosti 12 tun a osvědčenému hydraulickému jeřábu CF5 je tento víceúčelový vyvážecí traktor ideálním řešením pro rozmanité těžební úkoly od probírek až k mýtním těžbám. Nové revoluční řešení stroje vyniká otočnou kabinou s vyrovnáváním polohy a novým řídícím systémem TimberMaticTM.
Posudek komise: Jedná se o nový koncept vyvážecího traktoru s optimalizovanou tažnou silou s komfortním a snadným ovládáním. Z hlediska ergonomie a bezpečnosti práce vyniká otočnou kabinou s vyrovnáváním polohy, se zlepšeným výhledem a se sofistikovaným elektronickým řídícím systémem všech činností včetně autodiagnostiky.  

Kategorie: Služby a pomůcky pro lesnictví

PRODEJ DŘÍVÍ NA PNI S OSLOVENÍM KONKURENCE
Výrobce: FORESTA SG, a.s., Horní náměstí 1, Vsetín 755 01, 571 487 111, www.foresta.cz
Vystavovatel: FORESTA SK, a.s., Zvolenská cesta 2, Banská Bystrica, 974 05, Slovenská republika, +421 905 562 760, www.foresta.sk
Umístění: Z, 036
Popis: Je nová služba určená pro vlastníky a správce lesa. Smyslem je najít pro konkrétní stromy na vyznačeném těžebním prvku kupce průkazným a transparentním způsobem a dříví prodat nejvyšší nabídce. Ta je uplatněna při veřejném obchodním jednání, které se koná v jednacím sále. Pro každou prodejní jednotku je zveřejněna vyhlašovací cena, kterou vedoucí jednání v pravidelných krocích snižuje. První zájemce, který se k ceně přihlásí, se stává vítězem soutěže. Pokud se nikdo nepřihlásí do výše utajené limitní ceny, je prodejní jednotka stažena z nabídky.
Posudek komise: Jde o zcela novou službu pro vlastníky a správce lesa. Systém umožňuje prodat vyznačený těžební prvek s konkrétním počtem změřených stromů kupci, který nabídne nejvyšší cenu. Metoda je transparentní, objektivní, s vyřešenými právními aspekty jak na straně vlastníka, tak na straně kupce. Principem prodeje je postupné snižování ceny a prodej první nabídce. Metoda znemožňuje předběžnou dohodu zájemců (kupujících), která by znevýhodnila prodávajícího.  

Mimořádná cena generálního ředitele Veletrhy Brno, a.s. a hodnotitelské komise:

Larix H3-650 P
Výrobce: Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175 / 679 05 Křtiny, telefon 516 428 833 / fax 516 439 339, mobil 724 313 599 / petr.smolka@slpkrtiny.cz, www.forestmachinery.cz; www.slpkrtiny.cz
Vystavovatel: Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175 / 679 05 Křtiny, telefon 516 428 833 / fax 516 439 339, mobil 724 313 599 / petr.smolka@slpkrtiny.cz, www.forestmachinery.cz; www.slpkrtiny.cz
Umístění: K (venkovní plocha), stánek č. 004
Popis: Larix H3 je lanový systém založený na hydraulických pohonech, konstruovaný pro dopravu dříví po rovině, po svahu i protisvahu v polozávěsu. event. v celozávěsu. Lesní lanovka Larix H3-650 obsahuje 3 lana: nosné lano, tažné lano a vratné lano. Je to univerzální, cenově příznivé řešení pro lanovkový transport dříví s hydrostatickým pohonem bubnů s možností automatické, počítačem řízené jízdy vozíku s integrovaným ovládáním synchronizace vozíku a bubnů. Lanovka může být ovládána rádiovými povelovými stanicemi jak z porostu, tak u lanovky.
Výhody:
1) Lanovka je konstruována ve variantě P jako samostatný přívěs s vlastní pohonnou jednotkou IVECO AIFO, 4 válec, turbodiesel 125 hp nebo ve variantě A může být umístěna na ložnou plochu nákladního automobilu odpovídajících parametrů
2)Velmi jednoduchý a spolehlivý hydraulický systém hydropohonů SAUER-DANFOSS zaručuje maximální výkon, dokonalou kontrolu a ovládání pohybů lan, Interlock system mezi tažným a vratným lanem zaručuje harmonizaci navíjení a odvíjení lan s minimální spotřebou energie pro přibržďování.
3)Automatické a programovatelné řízení rychlosti pohybu vozíku s nákladem i bez nákladu
4)Montážní buben s polypropylenovým lankem taktéž hydraulicky ovládaným značně ulehčuje práci a zkracuje dobu potřebnou pro postavení celého lanového systému.
5)Průběžné automatické dopínání nosného lana zajišťuje stálé a bezpečné napětí v nosném laně.
Posudek komise:
Larix H3 je třílanová lesní lanovka s hydrostatickými pohony. Umožňuje dopravu dříví po rovině, po i proti svahu, v polozávěsu, nebo v plném závěsu. Jde o progresivní řešení s automatickým a programovatelným řízením rychlosti vozíku s nákladem i bez nákladu. Systém se vyznačuje posílenými bezpečnostními prvky, sníženou spotřebou energie zajištěnou rekuperací sil v lanech, automatickým dobržďováním tažného lana a rovněž automatickým dopínáním nosného lana a kotevních lan.  

Mimořádné ocenění u příležitosti Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví

Autorská kolekce lesnických a mysliveckých stejnokrojů 1990-2010
Výrobce: Ing. Jaroslav Pospíšil, Ph.D, Sdružení podnikatelů registrované pod ochrannou známkou SILVAJAGD, Kachlíkova 8, 635 00, Tel: 602 703 540, www.silvajagd.cz
Vystavovatel: Ing. Jaroslav Pospíšil, Ph.D, Sdružení podnikatelů registrované pod ochrannou známkou SILVAJAGD, Kachlíkova 8, 635 00, Tel: 602 703 540, www.silvajagd.cz
Umístění: Z 034A
Popis: Jde o unikátní kolekci mysliveckých a lesnických stejnokrojů pro ČR a zahraničí.
Posudek komise: Jde o unikátní kolekci lesnických a mysliveckých stejnokrojů pro Českou republiku a zahraničí. Kolekce je doplněna sbírkou originálních dobových lesnických a mysliveckých oděvů z řady zemí a historických období od 17. do 21. století. Jedná se o dosud největší soubor stejnokrojů soustředěných pro představení široké veřejnosti na světě.  

Současně také

TECHAGRO
8.-12.4. 2018


BIOMASA
8.-12.4. 2018

Fotogalerie

Vybíráme z firem

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště