Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Silva Regina
3.-7.4. 2016

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh

Systém pro řízení dodávek a pohybu dříví v pilařském provozu

PROFIL EXPONÁTU

Exponát: Systém pro řízení dodávek a pohybu dříví v pilařském provozu
Umístění: Pav. Z, st. č. 114
Výrobce: FORESTA SG, a.s.
Vystavovatel: FORESTA SG, a.s.

Stručná charakteristika exponátu

Řízení dodávek a pohybu dříví v pilařském provozu je informační systém pro řízení procesu dovozu dříví do pilařské firmy, jeho organizace v čase, objemu a komoditě od vybraných dodavatelů, dále přejímání dříví a sledování jeho pohybu a spotřeby na skladě pilařských provozů a další navazující procesy. Systém řeší požadavky dovozu dříví vyplývající z kapacitních možností a výrobních potřeb pilařské firmy. Dodavatelům dříví s platnou smlouvou jsou na základě nasmlouvaných objemů, dosavadního plnění a dalších podmínek vstupujících do algoritmu, vypočteny a následně nabídnuty možnosti dodání maximálního počtu dodávek pro definované časovém rozmezí (nejčastěji týden). Dodavatelé následně s předepsaným časovým předstihem rezervují dodávky, přičemž mohou sledovat plnění smluv, dodávky a jejich procesní stavy. Systém dále umožňuje provádění samofakturací, řešení přejímek dříví od dodavatelů a řízení skladového hospodářství, umožňujícího sledovat pohyb dříví na skladě, jeho spotřebu a provádění průběžných inventur, a dále rozhraní pro výměnu informací s účetní evidencí.

Specifikace předností ve srovnání s konkurencí

Prvky inovace lze spatřovat v:

  • pokročilé IT podpoře procesů dodávání a pohybování dříví v pilařských provozech,
  • úplném procesním podchycení problematiky v řešené oblasti, postaveným na vlastní analýze procesů,
  • využívání nových IT technologií a architektury řešení,
  • komfortní přístup jednotlivých úrovní pracovníků k příslušným informacím, sloužícím pro rozhodování a řízení.

Foto

Současně také

TECHAGRO
11. - 14.4. 2021


BIOMASA
11. - 14.4. 2021


ANIMAL TECH
11. - 14.4. 2021


NVHZ
11. - 14.4. 2021

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště