Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Silva Regina
31.3. - 4.4. 2020

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh

VLS se na výstavě Silva Regina 2016 budou prezentovat stánkem ze studentské architektonické soutěže

 

Autory návrhu jsou studenti Magdaléna Grygarčíková, Ondřej Chvála, Petra Ončová a Michal Rec ze stavební fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Za vítězství v architektonické soutěži obdrželi finanční prémii 35 tisíc korun a v neděli jim na brněnském výstavišti ředitel VLS Josef Vojáček v rámci realizace jejich studie předá pamětní plakety.

Smyslem studentské architektonické soutěže byla společná snaha lesnické společnosti a nadace o podporu využívání dřeva jako materiálu z obnovitelných zdrojů.

„Chtěli jsme, aby mladí architekti intenzivněji uvažovali o využívání dřeva při své práci. Dřevo je obecně v českém stavebnictví využíváno jako materiál mnohem méně, než je tomu v okolních zemích. Proto bylo logickou podmínkou soutěže, že se musí jednat o dřevostavbu. Na začátku jsme se báli, zda ze soutěže získáme realizovatelný návrh, na konci jsme si téměř nemohli vybrat,“ řekl ředitel VLS Josef Vojáček.

Studentské architektonické soutěže se zúčastnilo dvaapadesát studentů z osmi fakult šesti českých vysokých škol. Z jejich pera se sešlo celkem 29 návrhů.

„Zájem nás doslova ohromil, soutěže se zúčastnili studenti ze všech tuzemských fakult, které vyučují stavitelství. Za nás jde o skvělý výsledek, který dokazuje, že dřevo mladou generaci stavařů jako materiál zajímá,“ dodal ředitel Nadace dřevo pro život Stanislav Polák.

Ze soutěže Vojenské lesy a statky vybraly i další studie, které se možná dočkají realizace. U studie Jana Stuchlíka z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a architektonického konceptu Marka Nováka a Matěje Matyáše, kteří reprezentovali stavební fakultu ČVUT, státní podnik uvažuje o jejich využití pro stavbu informačních center.

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. se na veletržním stánku v rámci mezinárodní výstavy SILVA REGINA 2016 budou prezentovat především jako správce šesti unikátních přírodních lokalit v Čechách a na Moravě.

„Novelou zákona o optimalizaci vojenských újezdů se od letošního roku řada těchto lokalit otevřela veřejnosti. Nejde jen o nově vzniklou CHKO Brdy, ale i o další významná území vyčleněné ze stávajících výcvikových prostor. Chceme tyto lokality veřejnosti více přiblížit, chceme představit také akce a programy, které zde připravujeme. A vedle toho budeme tradičně prezentovat naši nabídku poplatkových lovů,“ dodala šéfka marketingu VLS Pavla Kasslová.

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. jsou státním podnikem s více než 80. letou tradicí. Celkem spravují přes 140 tisíc hektarů pozemků, z nichž většinu tvoří unikátní lesní lokality, které patří k nejzachovalejším v celé Evropě. Jedná se převážně o území sloužící k výcviku armády, nebo bývalé vojenské újezdy, které byly dlouhodobě uchráněny intenzivních civilizačních vlivů. V posledních letech VLS opakovaně dosahují rekordních hospodářských výsledků.  Ve všech spravovaných lokalitách hospodaří trvale udržitelným způsobem a plní podmínky mezinárodního certifikačního systému PEFC, který stanovuje přísná ekologická, společenská a sociální kritéria v lesním hospodaření.

Nadace dřevo pro život je nezisková organizace, která dlouhodobě a systematicky usiluje o společenskou osvětu v oblasti významu bohatství lesů pro společnost, způsobech péče o ně a možnostech šetrného a ohleduplného využívání dřeva jako jedinečné obnovitelné suroviny. Nadace klade důraz na ekologickou výchovu a podporuje všechny směry ekologicky šetrného využití dřeva ve společnosti.

Datum: 1.4.2016 9:17:00

Současně také

TECHAGRO
31.3. - 4.4. 2020


BIOMASA
31.3. - 4.4. 2020

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště