Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Silva Regina
31.3. - 4.4. 2020

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh

Nové ocenění pro exponáty podporující zadržení vody v půdě

 

Stejně jako v předchozích ročnících bude součástí brněnských zemědělských a lesnických veletrhů soutěž GRAND PRIX TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA, v níž odborná komise vybere z přihlášených exponátů ty nejlepší a udělí jim ocenění, které vystavovatelé převezmou na slavnostním večeru první den veletrhu. V soutěži GRAND PRIX připravily Veletrhy Brno pro letošní ročník významnou inovaci. Přihlášené exponáty se mohou ucházet o plaketu SOIL WATER RETENTION FRIENDLY, která potvrdí příznivé působení stroje nebo technologie na půdní vlastnosti vedoucí ke zlepšení retenční funkce půdy.

Toto rozšíření soutěže je reakcí jednak na stále zhoršující se vlastnosti půdy nejen v České republice a jednak na globální klimatickou změnu a z ní plynoucí změny v rozložení srážek. Tyto změny se projevují mimo jiné v delších obdobích sucha a v častějším výskytu přívalových srážek. Ke zmírnění těchto důsledků pomůže právě půda, která je schopna zadržet co největší množství vody. Proto bylo do soutěže GRAND PRIX zařazeno udělení plakety SOIL WATER RETENTION FRIENDLY, které pomůže zvýraznit stroje a technologie zlepšující retenční vlastnosti půdy.

Datum: 9.1.2018 16:32:00

Současně také

TECHAGRO
jaro 2020


BIOMASA
jaro 2020

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště