Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Silva Regina
31.3. - 4.4. 2020

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh

Dopad církevních restitucí na lesní hospodářství

 

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a dopad církevních restitucí do lesního hospodářství České republiky se staly tématem přednášky Jiřího Olivy z Fakulty lesnické a dřevařské Západočeské univerzity v Praze. „Dopad do vlastnické struktury i ekonomických parametrů bude minimální, bude se pohybovat kolem pěti procent,“ uvedl dnes Jiří Oliva v rámci doprovodného programu veletrhu SILVA REGINA v Brně.

Zákon byl přijat v roce 2012, restituční proces probíhá dva roky a jeho dopady v praxi je možné již nyní predikovat na základě aktuálních čísel. Církevní restituce ovlivňují lesní hospodářství v České republice z několika hledisek – mají vliv na vlastnickou strukturu lesů, na vlastnickou strukturu v krajích, na výši těžeb, na poměr zisku, na zaměstnanost i na trh se dřívím. „Očekává se, že v roce 2017 po skončení restitucí se státní majetek Lesů ČR sníží přibližně o 4 až 5 procent na konto majetku církevního. Trochu vyšší čísla, 5 až 6 procent, předpokládáme u rozdělení zisku, který lesní hospodářství produkuje, protože podstatná část církevních lesů je ve velmi výnosově kvalitních podmínkách. Co se týká trhu se dřevem, dopad vidím spíše příznivě, protože do konkurence na trhu přinese nové subjekty. To je vždycky dobrá zpráva,“ říká Jiří Oliva.

Přednáška nabídla pohled do blízké budoucnosti, ale ohlédla se současně za vývojem církevního majetku v minulosti, a to od počátku 9. století, kdy po příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu začalo za podpory panovníků docházet k postupné evangelizaci. Majetkové poměry se pod vlivem dějinných událostí různě proměňovaly jak ve středověku, tak v období Hambsburské monarchie. Za vlády Josefa II. byl ustanoven státní dozor nad církevním majetkem, poté do majetkových vztahů výrazně zasáhl například Obecný zákoník občanský z roku 1811, prvorepubliková pozemková reforma či poválečné zákony z let 1947 až 1949. Po sametové revoluci se díky historickým pramenům nepochybně prokázalo, že církve vlastnily majetek, který byl nabyt obvyklým způsobem, majetek byl protiprávně a bez náhrad církvi odňat, nebyl dosud vrácen a stát platí církve z peněz daňových poplatníků. Důsledkem toho pak byla logická snaha majetek vrátit a církev od státu oddělit. V roce 1990, když bylo rozhodnuto, že církevní majetek bude dál předmětem speciálního zákona, však málokdo tušil, že na nový zákon budeme čekat 22 let.

 

Datum: 4.4.2016 16:07:00

Současně také

TECHAGRO
31.3. - 4.4. 2020


BIOMASA
31.3. - 4.4. 2020

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště