Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Silva Regina
31.3. - 4.4. 2020

Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh

Přednášky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů

 

Středa 1.4.  11:00-11:30 - Dálkový průzkum Země a jeho využití v lesnictví/ Ing. Marek Mlčoušek

Sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů na úrovni celé České republiky lze zabezpečit pozemním šetřením v optimálním případě doplněným o analýzu dat dálkového průzkumu Země (DPZ). Tato kombinace je součástí konceptu Národní inventarizace lesů (NIL). Výstupy NIL jsou navrženy na sledování vývoje v pětiletém intervalu. V případě potřeby zajistit objektivní a nezávislé informace přes území ČR v kratším intervalu (a to i několikrát za rok) mají své uplatnění i výstupy DPZ publikované samostatně. Satelitní data a letecké měřické snímky poskytují cenný zdroj informací, neboť umožňují objektivní a opakované mapování krajiny v celorepublikovém měřítku. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) se tomuto tématu věnuje intenzivně zejména v posledních deseti letech. K publikovaným výstupům patří mapy klasifikace lesních dřevin, mapy vývoje zdravotního stavu, mapy detekce těžeb, mapy dřevinné vegetace,  mapy porostních segmentů a další. V současné době je jednou z vhodných oblastí využití monitoring kůrovcové kalamity, který je prezentován tzv. „kůrovcovou mapou“ a na ni navazující mapou rajonizace území. Vždy je ovšem nutné brát zřetel na omezení, které takto samostatně publikované výstupy DPZ mají, a to zejména jejich přesnost, která je závislá na kvalitě a přesnosti vstupních dat.

Čtvrtek 2.4. 10:30-11:00 - Víte, které dřevo je legální? / Ing. Čacká Jana, Ing. Slavíčková Pavla

V roce 2013 nabylo účinnosti Nařízení (EU) č.995/2010, tzv. Nařízení o dřevu. Do právního prostředí unijních států vnesl povinnosti subjektů, které prvně uvádějí dřevo a dřevařské výrobky na trh EU. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) provádí kontroly plnění těchto povinnosti a musí konstatovat, že i po šesti letech panuje neznalost nejen samotných povinností, ale i povědomí o výrobcích kterých se dotýká. Víte například, že základní surovinou pro výrobu tužek na obočí jsou „prkýnka“ z cedru, které rozhodně pod povinnosti Nařízení o dřevu spadají? Nebo že reklamní papírové tašky a obaly, které jste si objednali v Číně, pod povinnosti Nařízení o dřevu spadají také? A víte jakými doklady a dokumenty můžete doložit, že zdroj importovaného dřeva nebo výrobku je legální? Přednáška má za cíl seznámit posluchače převážně z řad dovozců a zpracovatelů dřeva s výsledky kontrol ÚHÚL v oblasti dodržování povinností Nařízení o dřevu. A předat informace, které informační zdroje a které dokumenty jsou pro ověření legality relevantní.

Datum: 14.2.2020 8:00:00

Současně také

TECHAGRO
31.3. - 4.4. 2020


BIOMASA
31.3. - 4.4. 2020

Mohlo by vás zajímat

Vystavovatelé 2018

 

Facebook

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště