Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

SALIMATECH
7.-9.2. 2023

Veletrh pro potravinářství a gastronomii

Výzkum SZPI: český spotřebitel má stejné chutě jako ten evropský a žádá stejně kvalitní potraviny

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pravidelně provádí výzkumy spotřebitelských preferencí. V říjnu a listopadu 2015 se v sociologickém výzkumu zaměřila na to, jak čeští spotřebitelé vnímají situaci, kdy řada zahraničních výrobců potravin dodává pod stejným názvem na různé národní trhy výrobky s odlišným složením, často se zdůvodněním, že v různých zemích mají lidé různé chutě.  Výzkum ukázal, že v Česku tomu tak není a také to, že 88 % dotázaným současná praxe vadí. 36 procent českých spotřebitelů uvedlo, že jde o nehoráznou manipulaci. 

Výzkum byl zpracován na vzorku 1019 respondentů dle kvótního výběru na základě dat Českého statistického úřadu. 77 % spotřebitelů ve výzkumu vypovědělo, že nesouhlasí s argumentem výrobců o odlišných preferencích a chutích spotřebitelů v jednotlivých státech. Nadpoloviční většina – 54 % - přitom uvedla, že „vůbec nesouhlasí“. Zcela souhlasila jen 3 % respondentů.

Za skutečný důvod pro jiné složení potravin označilo 51 % spotřebitelů snahu firem ušetřit na českém trhu na dražších surovinách, a proto jich používají méně, 38 % respondentů spatřuje důvod v tom, že firmy pracují s upřednostňováním nízké ceny před kvalitou tuzemskými spotřebiteli. 31 % dotázaných si myslí, že čeští spotřebitelé se méně zajímají o složení kupovaných potravin než například v Německu.

Výzkum se také věnoval vnímání kvality potravin vyráběných v České republice. 69 % dotázaných považuje tuzemské potraviny za velmi nebo spíše kvalitní. U potravin dovážených ze zahraničí se 49 % respondentů vyslovilo pro velmi a spíše vysokou kvalitu a 39 % pro velmi a spíše nízkou kvalitu. Země původu, které byly nejčastěji označeny za problematické, se během posledních tří let nezměnily – jedná se o Polsko (88 % dotázaných v roce 2015), Německo (21 % v roce 2015) a Čínu (15 % v roce 2015). Podle dotázaných spotřebitelů dochází nejvíce k falšování u uzenin (34 %), marmelád (31 %), lihovin (20 %), vína (17 %), medu (15 %) a sýrů (14 %).

Tyto výsledky a celou řadu dalších čísel dnes prezentoval tiskový mluvčí SZPI Pavel Kopřiva na tiskové konferenci za přítomnosti ministra zemědělství Mariana Jurečky, pro nějž mohou být výsledky reálným podkladem pro další jednání na dané téma, například v Evropské komisi. Ministr také pozitivně okomentoval skutečnost, že se stále zvyšuje podíl lidí, kteří se aktivně zajímají o to, co jedí, upřednostňují kvalitní potraviny i za vyšší cenu, čtou informace na obalech a sami vyhledávají informace o potravinách. Podle výzkumu se jedná o 25 % respondentů s vyšším socioekonomickým statusem ve věku 25 až 54 let.

Datum: 18.2.2016 15:04:00

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště