Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

SALIMA
20.-23.4. 2020

Mezinárodní potravinářský veletrh

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)

 

Výuka potravinářství na Mendelově univerzitě v Brně (dříve Vysoké škole zemědělské, poté Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně) má dlouhou tradici, která sahá až do roku 1919.

Expozice MENDELU na veletrhu SALIMA se bude konat v rámci popularizace výzkumu a vývoje a šíření jeho výsledků pro společnost projektu MENDELU SCIENCE POPULARIZATION (CZ.1.07/2.3.00/35.0008) a návštěvníci zde budou mít možnost dozvědět se více o naší vědecké činnosti a ochutnat výrobky pocházející z našich poloprovozů.

Alma mater viridis této VŠ patří mezi tradiční české veřejné vysoké školy a skládá se z pěti fakult a vysokoškolského ústavu. Loňský rok získala další zázemí v podobě stavby nových biotechnologických pavilónů M a X, ve snaze udržet vědeckou práci na vysoké úrovni a nabídnout studentům nové prostory pro praktickou výuku a řešení projektů nejen z oblasti technologie potravin, ale i rybářství, pěstování rostlin a chovu zvířat aj. Mendelův pavilón je tvořen dvěma budovami. Menší z nich (M2) je mimo jiné tvořen poloprovozními laboratořemi. Jsou zde mikrosladovna a minipivovar, pekařské a cukrářské dílny, mlékařský a masný poloprovoz. Studenti studijního programu Chemie a technologie potravin tak mají v rámci odborných předmětů nebo závěrečných prací vyrábět např. gothajský salám, slané rohlíky, těstoviny, čerstvý sýr, jogurt nebo medové pivo. Studenti doktorského studijního oboru Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů zde řeší spolu s kolegy akademickými pracovníky své vědecké projekty.

S vybudováním poloprovozů a laboratoří na pavilonu M umožňující další rozvoj Ústavu technologie potravin se naskýtá několik oblastí, ve kterých je možná spolupráce se soukromou sférou v oblasti výzkumu a vývoje nebo kontroly jakosti potravin. Toto pracoviště léta organizuje Konferenci o jakosti potravin a potravinových surovin, která bývala doprovodnou odbornou akcí veletrhů SALIMA nebo G+H. Letošní konference s mezinárodní účastí se koná 5. března v aule Mendelovy univerzity. Název Ingrovy dny pak zahrnuje jak konferenci, tak i doprovodné přednášky (6. března) pro studenty a odbornou veřejnost.

Expozice MENDELU na veletrhu SALIMA naleznete v pavilonu A1/021 nebo více informací získáte na: http://www.mendelu.cz, http://utp.af.mendelu.cz/

Datum: 4.2.2014 16:08:00

 


Současně také

SALIMA TECHNOLOGY
20.-23.4. 2020


VINEX
20.-23.4. 2020


MBK
20.-23.4. 2020


G+H
20.-23.4. 2020


EmbaxPrint
20.-23.4. 2020


FESTIVAL CHUTÍ
23.-25.4. 2020

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště