Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

REHAPROTEX
---

Veletrh rehabilitačních, kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek

Veletrh REHAPROTEX nabídne vše pro aktivní a soběstačný život

 

Široký sortiment kompenzačních, protetických, ortopedických a rehabilitačních pomůcek, ale i produkty pro aktivní život seniorů představí od 29. 10. do 1. 11. 2019 na brněnském výstavišti veletrh REHAPROTEX.  Prezentovat své výrobky a služby budou také poskytovatelé sociálních služeb, neziskový sektor nebo charitativní organizace s širokou nabídkou originálních výrobků svých klientů. Návštěvníci se mohou těšit také na bohatý program přednášek, workshopů, poradenství i vystoupení známých osobností.

Veletrh je určený pro všechny s určitým omezením pohybu, sluchu či zraku, osobám, kteří se zajímají o lázeňství a rehabilitace, ale také lidem, kteří jsou aktivními členy projektu Senior Pas nebo se jimi chtějí stát. Zapojit se do projektu mohou všichni od 55 let. Veletrh zaujme i ty, kteří mají rádi produkty chráněných dílen a nadací a rádi by koupili pěkný dárek pro své blízké na Vánoce.

Bohatý doprovodný program

Na své si zde přijde jak odborná, tak i laická veřejnost. Čeká na vás řada workshopů a přednášek. Novým tématem bude parasport a aktivní trávení volného času pro osoby se zdravotním postižením, kdy si vybrané sporty budete moci vyzkoušet. Poslechnout si budete moci třeba přednášku na téma speciální úpravy vozidel nebo správného obouvání dětí i dospělých. Pro zájemce bude zdarma k dispozici měření tlaku, zraku, intolerance potravin a tuku v těle nebo vyšetření a tejpování fyzioterapeutem.

Na přípravě veletrhu a doprovodného programu se podílí mnoho významných partnerů z neziskového sektoru. Své odborné konference bude pořádat Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, která také mimo jiné jedná s Českými drahami o vypravení speciálního vlaku až na brněnské výstaviště.

Program, který má vliv na samostatný a nezávislý život člověka se zdravotním postižením, připravuje Liga vozíčkářů. Pro odborníky budou určeny workshopy týkající se aktivizace OZP, samostatného života OZP nebo kompenzace postižení prostřednictvím pomůcky. Pro veřejnost bude určen program pro pečující osoby nebo téma intimity a sexuální asistence. Na svém stánku budou poskytovat poradenství sociálně-právní, týkající se řešení architektonických bariér i intimity.

Svůj program nabídne i ParaCENTRUM Fenix, který pomáhá lidem po poranění páteře a míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Odborný program zahrne téma přesunů a manipulace, pressure mapping nebo návratu na pracovní trh. Pro všechny bude určena preventivní beseda o úrazech páteře a míchy, kde se dozvíte, jak jim lze předcházet. Prakticky si budete moci vyzkoušet, jaké to je pohybovat se na vozíku. Jízdu na vozíku budete moci otestovat na různém povrchu spolu s praktickými úkoly, které musí osoba na vozíku běžně zvládat jako třeba nasazení si rukavic nebo převezení sklenice vody. K dispozici bude také handbike trenažer.

Speciální program pro seniory

Středa a čtvrtek budou tradičně věnovány speciálnímu programu pro seniory v režii Senior Pasu. Těšit se můžete na hudební vystoupení Jiřího Helekala a Vladimíra Hrona. Budete se moci seznámit s Brněnskou akademií pro seniory, projektem mezinárodního seniorského dobrovolnictví nebo získat informace a obdržet seniorskou obálku (I.C.E. kartu). Čeká vás spousta přednášek, třeba o bezbariérovosti a přístupnosti města, stárnutí v komunitě, seniorském cestování v rámci projektu Hurá na výlet či kurz první pomoci. V rámci přeshraniční spolupráce přijede prezentovat, co vše pro seniory dělají, zástupce z Manchesteru, města přátelského věku. Vyzkoušet budete moci i řadu praktických aktivit, ať už půjde o vzdělávací workshopy, tréninky paměti, taichi cvičení nebo vytváření rodokmenu. K dispozici vám bude poradenství Sdružení obrany spotřebitelů či Bílého kruhu bezpečí, poradna pro pečující a pozůstalé nebo poradna Kudy, kam. V rámci spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí se na veletrhu uskuteční také setkání koordinátorů všech krajů za účasti ministryně Maláčové. Zástupci krajů zde budou prezentovat nabídku, jakou pro seniory v jednotlivých krajích dělají a plánují, co se osvědčilo a další poznatky z praxe.

Centrum pro zdraví

Státní zdravotní ústav bude na veletrhu v rámci Centra pro zdraví propagovat zdravý životní styl. Dozvíte se zde vše o správné výživě a pohybové aktivitě, o prevenci infekčních onemocnění, hygieny rukou, včetně nácviku správného mytí rukou, o prevenci Alzheimerovy choroby i třeba o prevenci kouření či užívání alkoholu a drog. Poskytovat bude samozřejmě i poradenství.

Vstup pro ZTP a ZTP/P zdarma

Veletrh bude probíhat v tradičním pavilonu A, který poskytuje ideální bezbariérové zázemí. Vstupy a vjezdy do areálu budou pro ZPT a ZTP/P včetně doprovodu zdarma. Vstupy budou umožněny prostřednictvím hlavní brány a pavilonem E, vjezd pro auta bránou č.4.

Datum: 27.6.2019 10:49:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště