Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Rodinný život, intimita a sexualita osob se zdravotním postižením

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá ve čtvrtek 31. 10. 2019 seminář Rodinný život, intimita a sexualita osob se zdravotním postižením. Je určen pro širokou veřejnost a konat se bude od 9 do 16 hodin v sále Morava pavilonu A3.

Program semináře:

9:00 – 9:30 Zahájení semináře - MPSV
9:30 – 11:00

Úvod do sexuality lidí s handicapem

 • úvod do problematiky
 • proč je v našem životě sexualita důležitá
 • nežádoucí projevy potlačované sexuality a jak jim můžeme předejít
 • efekt Papinova hrnce
 • pyramida potřeb
11:00 – 12:00 Sexualita dětí s handicapem
 • vývoj sexuality u dětí s handicapem
 • kdy začít se sexuální výchovou
 • jak začít (komunikace)
 • role rodiče
12:00 – 12:15 Přestávka
12:15 – 13:00 Jak začít pracovat se sexualitou v zařízeních sociálních a zdravotních služeb
 • co je důležité vědět, než začneme
 • co nám v tom může pomoci
 • jak vytvořit protokol sexuality - základní informace
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:00 Sexualita osob s tělesným handicapem
 • poškození míchy a sex
 • sebepřijetí po úraze
 • sexuální dysfunkce u mužů
 • sexuální dysfunkce u žen
 • příklady dobré praxe
15:00 – 16:00 Specifika práce se sexualitou lidí s tělesným postižením
 • zdravotní příprava před sexem, na co si dát pozor
 • bezpečné polohy a pomůcky pro podporu sexuality lidí s fyzickým handicapem
 • rodičovství lidí s tělesným postižením

Oba bloky tělesného handicapu budou proloženy videi a rozhovory z filmu.

Spoluorgranizátorem programu je Národní centrum podpory transformace sociálních služeb (součást Ministerstva práce a sociálních věcí). Věnuje se podpoře transformace sociálních služeb a deinstitucionalizace v České republice. Více o organizaci na www.trass.cz.


Datum: 22.10.2019 8:30:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště