Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

REHAPROTEX
5.-8.10. 2021

Veletrh rehabilitačních, kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek

Na Rehaprotexu nebude chybět ani Fórum pro zdraví

 

V rámci veletrhu REHAPROTEX nebude chybět ani oblíbené Fórum pro zdraví, které je zaměřeno na rozsáhlou propagaci zdravého životního stylu. Doprovodný program „Fórum pro zdraví – zdravý životní styl“ připravuje Státní zdravotní ústav a návštěvníci se zde dozvědí vše potřebné o správné výživě a  pohybové aktivitě, prevenci závislostí na alkoholu, tabáku, drogách, prevenci úrazů a sexuálně rizikového chování. Nebude chybět ani prezentace činnosti brněnského Oddělení podpory zdraví Státního zdravotního ústavu.

Státní zdravotní ústav, Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Brno se v rámci své primárně preventivní činnosti zaměřuje mimo jiné také na realizaci projektů, jejichž cílem je výchova ke správné výživě, podpora vhodné pohybové aktivity, prevence obezity a zdravé způsoby snižování nadváhy, prevence psychických poruch, prevence kuřáctví a užívání návykových látek. Tyto projekty jsou v posledních letech zaměřeny zejména a předškolní děti a školní mládež. Ve své podstatě však využívají peer efektu, ve smyslu přenesení zkušeností směrem k populaci dospělých.

Program: 

 19. 9. 2017 – Prevence metabolického syndromu, nutriční poradenství -

 •  součástí je například měření obvodu pasu
 • stanovení indexu tělesné hmotnosti BMI
 • měření vnitřního tuku
 • individuální zhodnocení jídelníčku

 20. 9. 2017 – Prevence infekčních nemocí, nácvik mytí rukou

 •  vysvětlení správné techniky mytí rukou
 • upozornění na kritická místa, která jsou nejčastěji na ruce opomíjena
 • ověření UV lampou

21. 9. 2017 - Prevence Alzheimerovy choroby a výživové poradenství

 •  5 způsobů prevence rizikových faktorů vzniku onemocnění
 • posouzení životního stylu a volba zdravějšího způsobu života
 • tréning „mozku“ a paměti, psychická i fizická aktivita v rovnováze
 • rozvoj společenských aktivit

22. 9. 2017 – Prevence kouření, prevence nádorových onemocnění

 • měření plicních funkcí smokelyser
 • osobní konzultace poradenství odvykání
 • vypracování osobního odvykacího plánu
 • ukázka samo-vyšetření prsu

 

Posterová a panelová prezentace celostátních projektů

Formou posterů a videosmyčky. Ukázka výukových panelů, na kterých je možno zahrát si výukovou hru a ověřit si své znalosti

Projekt „Zubař je náš kamarád“ vznikl jako projekt podpory zdraví v dotačním řízení MZ v rámci programu NPZ PPZ již v roce 2013 a pro úspěšnost je dosud dotován. Cílem projektu je oslovit co nejmladší skupinu obyvatel motivací ke správné ústní hygieně a péči o chrup. Kromě nácviku ústní hygieny a motivací k preventivním návštěvám zubního lékaře jsou v rámci programu děti předškolního a mladšího školního věku upozorněny prostřednictvím loutek na nebezpečí rizik vzniku zubního kazu a hravou formou jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu.

Součástí je například nácvik techniky čištění zubů u dětí a hygiena dutiny ústní.

Program Body Image“ je určen dospívajícím, u kterých vrcholí snaha zaujmout a vyrovnat se vrstevníkům nebo ideálům z medií. Následkem toho často dochází k narušení jejich tělesného sebepojetí. Interaktivní hra o čtyřech stanovištích a beseda s odborníkem naučí dospívající pracovat s antropometrickými normami vhodnými pro jejich věk a výšku, poznají fungování svého těla a dále jim vysvětlit nebezpečí reklamy a význam výživy a pohybu jako primárního preventivního faktoru vzniku nadváhy a obezity. V rámci projektu vznikly účelné zdravotně-výchovné materiály s cílem pomoci efektivně dosáhnout prevence chronických neinfekčních onemocnění s důrazem na rizikové faktory životního stylu především pohybovou aktivitu a výživu.

Součástí je například zkouška tělesné zdatnosti.

Program „Proč slůně nestůně“ je interaktivní edukační hra, která seznamuje účastníky se základy správné výživy zábavnou a zajímavou formou. Cílem hry je osvojit si důležité informace o pestré a vyvážené stravě a o složkách stravy, které by měly být konzumovány umírněně. Jednotlivá stanoviště hry jsou doplněna zajímavostmi ze života vybraných živočichů. Hra je určena dětem různého věku, ale také rodinám s dětmi. Její využití je v rámci preventivní činnosti na školách nebo jako doprovodná akce v rámci Dnů zdraví, významných dnů apod. Hra byla vytvořena za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci PPZ 2016.

Dozvíte se například odpovědi na otázky o zdravém životním stylu.

Prezentace výsledků a výstava nejlepších prací soutěže „Zachraň život - umývej si ruce“, jejíž cílem bylo snižování rizika přenosu infekčních onemocnění.

Formy prezentace:

nabídka zdravotně-edukačních materiálů - letáky, brožury, plakáty s tematikou zdravotní prevence v různých oblastech zdravého životního stylu:

 • prevence kardiovaskulárních onemocnění,
 • prevence vadného držení těla, zubní zdravá,
 • body image dospívajících,

posterová a panelová prezentace činnosti Oddělení podpory zdraví Státního zdravotního ústavu

 • programy pro školy – nabídka programů, které během školního roku můžeme realizovat na všech typech škol, protože naše programy jsou odstupňované podle náročnosti oslovoané cílové skupiny; programy jsou rozděleny podle okruhů ze všech okruhů zdravého životního stylu a prevence infekčních i chronických nemocí.
Datum: 13.9.2017 8:41:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště