Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

REHAPROTEX
5.-8.10. 2021

Veletrh rehabilitačních, kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek

Ministerstvo práce a sociálních věcí jako kontaktní místo Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a jeho aktivity

V roce 2009 ratifikovala Česká republika Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“). Ratifikační listina ČR byla u generálního tajemníka OSN, depozitáře Úmluvy, uložena dne 28. září 2009. Podle čl. 45 odst. 2 tak pro Českou republiku vstoupila Úmluva v platnost dne 28. října 2009. Ve Sbírce mezinárodních smluv byla Úmluva vyhlášena pod č. 10/2010 Sb. m. s.

V souladu s usnesením vlády ze dne 19. března 2007 č. 284plní roli gestora provádění Úmluvy v ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“). Spolugestorem implementace Úmluvy je sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Nedílnou součást implementace Úmluvy tvoří vytvoření vnitrostátních podmínek k zajištění usnadnění provádění a monitorování Úmluvy, mj.  i zřízení tzv. kontaktního místa Úmluvy (Focal point).

V ČR plní roli takového kontaktního místa MPSV, které je gestorem Úmluvy a odpovídá za koordinaci její implementace.

Hlavní činnost:

  • podpora a zvyšování povědomí o právech osob se zdravotním postižením,
  • ochrana práv osob se zdravotním postižením,
  • účast na rozvoji a vytváření akčních plánů pro realizaci Úmluvy,
  • sledování a reportování naplňování Úmluvy,
  • komunikace s mezinárodními organizacemi, zahraničními kontaktními místy a zahraničními subjekty,
  • „kanál“ pro komunikaci reprezentace osob se ZP s vládou, popř. vládními institucemi.

V rámci veletrhu se ale zástupci MPSV budou připraveni odpovídat i na další otázky.

 

1 bod III. usnesení vlády ze dne 19. března 2007 č. 284 k návrhu na podpis Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a Opčního protokolu k této Úmluvě.

Datum: 21.9.2017 0:05:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště