Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Mezi rezorty aneb podpora rodin dětí s postižením v Jihomoravském kraji

 

Slezská diakonie ve spolupráci s Evropskou asociací poskytovatelů služeb pro osoby se zdravotním postižením (EASPD) z Bruselu připravuje konferenci, která se zaměří na téma: Multidisciplinární spolupráce prostřednictvím podpory osob se zdravotním postižením a uplatňování práv osob se zdravotním postižením ve vztah k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji.

Konference je určena především odborné veřejnosti, studentům příbuzných oborů a také osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Oborníci se na konferenci podělí o zkušenosti a dobré praxe z České republiky i ze zahraničí. Cílem je zahájit diskuzi o možnostech navázání a rozvoje multidisciplinární spolupráce, která by byla schopna podporovat osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny v Jihomoravském kraji.

Konference se bude konat 31. 10. 2019 od 9 do 16 hodin v administrativní budově BVV (místnost 102) s bezbariérovým přístupem. Ve foyer bude probíhat v průběhu konference prodej odborných knih a prezentace a prodej specifických pomůcek. Prezence začne od 8.30 hodin.

Plánovaný program:

  • Téma z pohledu politických reprezentantů, zástupců odborů sociálního i zdravotního, veřejné ochránkyně práv aj.
  • Příspěvky odborníků
  • Panelová diskuse odborníků
  • Panelová diskuze pečujících osob

Konference se koná pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marka Šlapala, prvního náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka a veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D.

Více informací o konferenci najdete na webu Slezské diakonie.

Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Ve své práci realizují biblické zásady lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi.

Slezská diakonie působí na území Moravskoslezského kraje již od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání započatou na počátku 20. století. V současné době působí také v Jihomoravském kraji. Provozuje více než 70 středisek, které nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou řízena centrálně Ústředím Slezské diakonie v Českém Těšíně.

EASPD je nezisková organizace, která zastřešuje z celé EU více jak 8 000 organizací, poskytovatelů sociálních služeb a zaměstnavatelů zdravotně postižených. Hlavním cílem je podporovat vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím efektivních a vysoce kvalitních služeb systémů.

Datum: 14.10.2019 9:01:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště