Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

REHAPROTEX
5.-8.10. 2021

Veletrh rehabilitačních, kompenzačních, protetických a ortopedických pomůcek

Co přinese doprovodný program?

 

Nedílnou součástí veletrhu bude odborný program, zaměřený na aktuální témata tohoto oboru (ale i oboru zdravotnictví), pořádaný a garantovaný profesními a odbornými společnostmi.

V doprovodném programu nebude chybět ani XV. mezinárodní podiatrické sympozium, které bude pořádat Česká obuvnická a kožedělná asociace společně s Českou podiatrickou společností, kterého se budou účastnit také přednášející z Polska nebo z akademické sféry zástupci z Textilní univerzity v Liberci s představením nových netradičních materiálů. Jistě zajímavou součástí budou také přednášky MUDr. Marie Součkové.

Z dalších akcí můžeme zmínit také program pro seniory, který ve středu a ve čtvrtek zajistí Senior pas Brno. V programu budou jak workshopy zaměřené na zajímavá témata, sportovní ukázky, přednášky na téma aktivní život seniorů, ale i vystoupení známých osobností.

 

Datum: 12.5.2017 15:54:00

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště