Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

PYROS
29.5. - 1.6. 2019

Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb

Odborný doprovodný program - IDET, PYROS, ISET 2019

 

29. 5. 2019, středa

Vyzbrojování a podpora rozvoje obranného průmyslu

8:00 – 11:00
Místo konání: sál P4, pav. P
Organizátor: MAFRA a.s., hana.partykova@mafra.cz
Dopolední diskusní snídaně s ministrem obrany ČR Lubomírem Metnarem na téma Vyzbrojování a podpora rozvoje obranného průmyslu.

Tisková konference společnosti Zetor Engineering, s.r.o.

14:00 hod.
Místo konání: pavilon P, expozice Zetor Engineering, s.r.o., stánek č. 072
Organizátor: Zetor Engineering, s.r.o.

Hlavní téma: Česká premiéra taktického obrněného vozidla nové generace - ZETOR GERLACH 4x4. Koncept vozu, který v sobě spojuje nejnovější inovace s tradicí legendární značky ZETOR, vznikl právě v Brně, ve společnosti Zetor Engineering, s.r.o. A v Brně bude také GERLACH poprvé představen v nové bojové verzi s dálkově ovládaným zbraňovým systémem pro kulometní palbu. Na veletrh přijede čerstvě po úspěšně realizovaných střeleckým zkouškách.

Tisková konference společnosti RETIA

14:00 hod.
Místo konání: pavilon P, expozice Czechoslovak Group
Organizátor: RETIA

Hlavní téma: Představení novinky v podobě 3D radaru ReGUARD

Tisková konference společnosti Rheinmetall

14:15 hod.
Místo konání: pavilon P, stánek č. 037
Organizátor: Rheinmetall

Hlavní téma: Poznejte Lynx KF41
Akreditace na TK: Radovan Suk, e-mail: radovan.suk@bestcg.com


30. 5. 2019, čtvrtek

Pyromeeting

8:30 – 13:00
Místo konání: Kongresový sál, Hotel Continental Brno
Organizátor: Ministerstvo vnitra ČR, Hasičský záchranný sbor, vera.kosova@grh.izscr.cz
Vložné: vstup jen pro registrované účastníky
Odborná konference se zahraniční účasti. Tématem konference je „Změna klimatu“.

Perspektivní trendy v technologii a systémech ve vojenství

9.00–13.00
Místo konání:
sál 103, Administrativní budova
Organizátor: Vojenský technický ústav, s. p., email: jiri.kasparek@vtusp.cz

Hlavními tématy programu budou robotika v silových složkách, nanotechnologie, energetické laserové zbraně a kryptografická bezpečnost.

Přednášky:

 • Robotika v silových složkách – minulost, současnost a budoucnost.
 • Adaptivní maskování pro polní uniformu se simulací maskovacího vzoru 95 lesní – pouštní s využitím nanočástic křemíku.
 • Energetické laserové zbraně.
 • Útoky na implementaci kryptografických zařízení.

Logistika v ozbrojených silách (CATE 2019)

9.00–14.00 hod.
Místo konání:
sál P1, pavilon P
Organizátor: Univerzita obrany Brno, email: martin.vlkovsky@unob.cz

Budoucí vývoj a trendy v logistice, použití umělé inteligence, automatizace a robotizace, simulace a nástroje

Cíl
Nabídnout příležitosti k odborné diskusi o současných problémech v logistice ozbrojených sil v měnícím se bezpečnostním prostředí a prezentace výsledků vědeckého výzkumu a vývoje v oblasti vojenské logistiky a dopravy.

Témata

 • Nadnárodní a národní logistická podpora pro operace vedené NATO, OSN a Evropskou unií.
 • Moderní logistické a dopravní technologie.
 • Budoucí vývoj v logistické podpoře.
 • Modelování a simulace logistických a dopravních problémů.
 • Systém plánování a řízení logistické podpory.
 • Dodávky potravin a vody.
 • Správa majetku a životní cyklus materiálů.
 • Rizikové faktory ovlivňující systémy logistické podpory.

Program

 • 8.00–9.00 registrace
 • 9.00–10.30 plenární zasedání
 • 10.30–11.00 přestávka
 • 11.00–12.00 panelová diskuse
 • 12.00–12.30 přestávka
 • 12.30–13.30 panelová diskuse
 • 13.30–14.00 oběd

Mezinárodní konference vojenských technologií 2019 (CATE 2019)

9.00–14.30
Místo konání:
sály S2, S3, S4, E2, E3, foyer – pavilon E
Organizátor:
Univerzita obrany Brno, email: klara.cibulova@unob.cz

7. mezinárodní konference o vojenských technologiích (ICMT) je mezinárodním fórem pro výměnu inovativních myšlenek v oblasti vojenské techniky. Má osm sekcí zahrnující například – zbraně a munice, bojová a speciální vozidla, ženijní zabezpečení, geodetickou sekci, kybernetické a robotické systémy, leteckou techniku, radarové systémy a komunikační technologie. Konference je doprovázena vědeckým programem Mezinárodní výstavy obranných a bezpečnostních technologií IDET 2019.

NATO Innovation Challenge

9.00–16.30
Místo konání:
sál 102, Administrativní budova
Organizátor: DefSec Innovation Hub, email: Kristina.soukupova@dsih.org
Vložné: vstup pouze pro registrované účastníky

NATO Inovation Challenge je prestižní soutěží, jíž tradičně zaštiťují příslušné národní armády členských zemí NATO a jíž se mohou účastnit start-upy, malé a střední podniky, vědecké universitní týmy apod. Soutěž je organizována a podporována NATO Innovation Hubem v Norfolku, USA, sídle hlavního vojenského velitelství pro transformaci NATO spolu s DefSec Innovation Hubem v České republice.

Program:

 • 9.00 zahájení soutěže
 • 9.15 zahajovací projevy
 • 9.45 zahájení vlastní soutěže
 • 13.00 ukončení soutěžní části soutěže
 • 13.30 zahájení zasedání poroty
 • 15.00 ukončení zasedání poroty
 • 16.00 vyhlášení vítěze soutěže
 • 16.30 oficiální ukončení soutěže

Česko – švédské průmyslové fórum

09:15 – 12:45
Místo konání: sál P4, pavilon P
Organizátor: Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

9:15 – 10:30
Jak obchodovat se švédskou vládní agenturou FMV (Swedish Defence Materiel Administration)

Popis toho, jak se vyvinuly nákupy obranné techniky ve Švédsku od studené války až po současnost, kombinovaný s výhledem vývoje do budoucna.
Joakim také zmíní, jak představit malé a střední firmy a nové technologie v tradiční oblasti zakázek na obrannou techniku.

11.30-12.45
Česko – švédský inovační seminář

Švédsko převzalo vedoucí roli na této výjimečné akci během výstavy IDET a švédské velvyslanectví spolu se švédskou Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu připravily několik programů ve spolupráci s pořadateli výstavy IDET, na nichž přestaví ukázky česko-švédské spolupráce v průmyslu, které podporují inovační strategii České republiky pro roky 2019 až 2030, již nedávno schválila česká vláda.
Inovačního semináře se zúčastní švédský ministr obrany Peter Hultqvist, velvyslankyně Švédska v ČR Viktoria Li, rektor ČVUT do. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., president AOBP Ing. Jiří Hynek, předseda švédské Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (SOFF) Göran Lennmarker a další.

Tisková konference První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s.

11:00 – 12:00
Místo konání: pavilon P, stánek č. 042
Organizátor: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.

Hlavní témata:

 • 1.000 vyrobená APU.
 • 1.000 vyrobený motor PBS TJ 100 (přihlášen do soutěže „Zlatý IDET“).
 • Ocenění První brněnské strojírny v r. 2018 a v r. 2019.
 • Spolupráce se švédskými firmami.

Česko – turecké průmyslové fórum

13:00 – 14:30
Místo konání: sál P5, pavilon P
Organizátor: Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Tisková konference společnosti General Dynamics European Land Systems

13:30 hod.
Místo konání: pavilon P, expozice GDELS
Organizátor: GDELS

Na tiskové konferenci představitelé GDELS přiblíží téma Mobilita a poskytnou informace o několika novinkách:

 • Bude poprvé představeno bojové vozidlo pěchoty ASCOD 2 nabízené Armádě ČR.
 • Bude poprvé představeno mostní vozidlo na podvozku ASCOD 2.
 • Bude představen systém ochrany vozidla ASCOD 2 splňující standard STANAG 4569 (AEP 55).
 • Bude připomenuto 10. výročí projektu Pandur II CZ pro Armádu ČR.

Po úvodní prezentaci proběhne komentovaná prohlídka vystavených vozidel. Akreditace: Žádáme zájemce o účast na tiskové konferenci, aby se akreditovali, a to potvrzením své účasti e-mailem na kontakt: Aneta Havlová, mediální zastoupení GDELS, tel. 776 027 423, e-mail: Aneta.havlova@pppartners.cz

Česko – rakouské průmyslové fórum

15:00 – 16:30
Místo konání: sál P5, pavilon P
Organizátor: Rakouské velvyslanectví


31. 5. 2019, pátek

Mezinárodní konference vojenských technologií 2019 (CATE 2019)

9.00–14.30
Místo konání:
sály S2, S3, S4, E2, E3, foyer – pavilon E
Organizátor:
Univerzita obrany Brno, email: klara.cibulova@unob.cz

7. mezinárodní konference o vojenských technologiích (ICMT) je mezinárodním fórem pro výměnu inovativních myšlenek v oblasti vojenské techniky. Má osm sekcí zahrnující například – zbraně a munice, bojová a speciální vozidla, ženijní zabezpečení, geodetickou sekci, kybernetické a robotické systémy, leteckou techniku, radarové systémy a komunikační technologie. Konference je doprovázena vědeckým programem Mezinárodní výstavy obranných a bezpečnostních technologií IDET 2019.

Obrana a strategie 2019 (CATE 2019)

9.00–17.00
Strategické alternativy pro vývoj ozbrojených sil
Místo konání: Konferenční sál P1, pavilon P
Organizátor: Univerzita obrany – Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií, email: ivan.krizka@unob.cz
Vložné: 1.250,- Kč / 50 EUR

Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany pořádá ve dnech 29. – 31. května 2019 ve spolupráci s Vojenským výzkumným ústavem, s.p. Brno V. ročník mezinárodní konference „Defence and Strategy“ (Obrana a strategie). Konference je tradičním setkáním akademických pracovníků, odborníků z praxe a bezpečnostních a obranných analytiků z České republiky a zahraničí. Konference je jedinečnou příležitostí pro sdílení znalostí, vytváření přístupů nejlepší praxe a sjednocování pohledů na řešení zásadních problémů zajišťování obrany státu s využitím analytických nástrojů podpory strategické úrovně rozhodování. Tento ročník konference je věnován problematice rozvoje ozbrojených sil a jeho alternativám. Oslaven bude měnící se charakter konfliktů a výzvy pro adaptaci ozbrojených sil; role ozbrojených sil a klíčové úkoly spojené s vývojem politických priorit; strategie rozvoje ozbrojených sil se zaměřením na region střední Evropy; prioritní požadavky a kritické nedostatky ve schopnostech a přístupy k adaptaci ozbrojených sil zahrnující metody a analytickou podporu.


1. 6. 2019, sobota

Den Bezpečnosti

9:00-17:00
Místo konání: pavilon Z
Organizátor: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
První červnový den patří dětem. A nejinak tomu bude na brněnském výstavišti. V pavilonu Z a jeho okolí se odehraje akce Den bezpečnosti – Záchranáři dětem.

Program v pavilonu

 • 09:00 hod. zahájení činnosti stanovišť
 • 10:00 hod. otevření „Odměnárny“
 • 10:00 hod. slavnostní nástup soutěžících v TFA dětí
 • 10:15 hod. zahájení soutěže v TFA dětí (2. ochoz)
 • 11:30 hod. 1. součinnostní ukázka a prezentace projektu AED
 • 12:15 hod. ukázka práce mladých hasičů
 • 13:00 hod. přehlídka slavnostních praporů hasičů
 • 14:30 hod. 2. součinnostní ukázka a prezentace projektu AED
 • Cca 16:00 hod. vyhlášení výsledků soutěže TFA dětí a TFA dospělých (věž)
 • 16:30 hod. vylosování správných odpovědí na anketní otázku
 • 17:00 hod. ukončení akce

Po celou dobu akce doprovodný program: Skákací hrad – největší hasičské auto v ČR, MPSV - Seniorská obálka, Planetárium Morava, Nadace Krtek, Nadace Hroch, Popálky, Klára pomáhá.


IDET ARENA 2019

Dynamické ukázky vojenské, požární a policejní techniky v akci

Provoz překážkové předváděcí dráhy bude denně zahajován v 10.00 hod (ve středu od 11.30 hod, v sobotu od 9.30 hod) a bude rozčleněn na 2 ukázkové bloky.


1. blok 2. blok
Středa 29. 5. 2019 11.30-12.00 hod 14.00-16.30 hod
Čtvrtek 30. 5. 2019 10.00-12.30 hod 14.30-17.00 hod
Pátek 31. 5. 2019 10.00-12.30 hod 14.30-17.00 hod
Sobota 1. 6. 2019 9.30-12.00 hod 14.30-17.00 hod

Program:

 • předváděcí jízdy vozidel
 • ukázky zásahu jednotky Policie České republiky - služební hipologie, zásahová jednotka
 • ukázky zásahu Hasičského záchranného sboru – nová hasící pancéřovaná T8x8
 • ukázky zásahu Městské policie – zásah štítového družstva a jednotky psovodů při hromadném narušení veřejného pořádku
 • ukázky Armády Slovenské republiky
 • ukázky Vězeňské služby ČR
 • ukázky Celní správy – služební kynologie, hlídky mobilního dohledu
 • ukázky studentů Univerzity obrany - výběrová zájmová skupina Commandos
 • letové ukázky dronů

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Současně také

IDET
29. - 31.5. 2019


ISET
29.5. - 1.6. 2019

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště