Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

PYROS
9.-12.6. 2021

Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb

PYROMEETING 2017 ocenil fungování integrovaného záchranného systému

 

Spolupráce složek IZS za 25 let existence systému pokročila na vysokou úroveň a prokázala připravenost na mimořádné události velkého rozsahu. Konferenci PYROMEETING 2017 v rozhovoru zhodnotil plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, ředitel odboru integrovaného záchranného systému a výkonu služby GŘ HZS ČR, který se podílel na přípravě legislativy IZS.

Mezinárodní odborná konference PYROMEETING je tradičním doprovodným programem veletrhu PYROS. Proč se letos zaměřila na integrovaný záchranný systém?
Téma konference bylo zvoleno i kvůli výročí, čtvrtina století přece stojí za to, abychom se sešli a navzájem informovali, kam jsme za těch 25 let došli. Dnešní legislativa sice vstoupila v platnost až v roce 2000, ale je potřeba připomenout i proces vzniku IZS a proč věci fungují právě takto. Mění se personál a na něco se zapomíná, zbytečně by se třeba opakovaly chyby, takže není na škodu ohlédnout se do historie.

Jaké konkrétní problémy se řešily?
Konference byla bilanční. Jednotlivé složky IZS v přednáškách demonstrovaly, jak jsou vybaveny a na jakou úroveň se za 25 let dostaly. Věnovali jsme se problematice vzdělávání složek IZS, protože doba pokročila, máme tu virtuální realitu a počítačové simulace. My hasiči připravujeme vzdělávací programy pro velitele v oblasti koordinace a spolupráce složek IZS, kde tyto nové výukové technologie využíváme, na což jsme chtěli partnerské složky upozornit. Probrali jsme také věci týkající se nových hrozeb, připomněli jsme si některé problémy a zásahy, řešili jsme i spolupráci v oblasti likvidace havárií nebo v případě teroristického útoku s použitím vysoce virulentních bakterií. Probrali jsme tuto problematiku ve vztahu k zapojení všech složek IZS do záchranných a likvidačních prací.  V části, kde deklarovaly svoje postupy, se složky dotkly odborných problémů spolupráce. V závěru jsme se zaměřili na problematiku chemických látek, což má vazbu na veletrh PYROS, kde jsou některé prostředky vystaveny. Jde třeba o prostředky pro dekontaminaci, konkrétně automobil chemického průzkumu z vybavení Státních hmotných rezerv, který využívá HZS. V posledních pěti letech tyto vozy prošly výraznou modernizací a díky nim patříme v oblasti detekční techniky ke světové špičce.

Kdo všechno se jednání zúčastnil?
Konference měla téměř 180 účastníků. Zahraniční hosté přicestovali ze Slovenska, konkrétně z Ministerstva vnitra a prezidia HZS. Z České republiky tu byl policejní prezident a krajští vedoucí složek IZS, tj. policie, zdravotnické záchranné služby a HZS ze všech krajů. Přizvali jsme také vybrané úřady, se kterými spolupracujeme na centrální úrovni, jako Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství. Prezentovaly se také další významné složky IZS jako městská policie, s níž při mimořádných událostech často spolupracujeme, a demonstrovali jsme spolupráci s neziskovými organizacemi, konkrétně Vodní záchrannou službou ČČK.

Jak byla hodnocena úroveň spolupráce v rámci IZS?
Potvrdilo se, že tento systém funguje a je schopen řešit i velké mimořádné události. Spolupráce byla hodnocena velmi dobře, za což jsem velmi rád. Samozřejmě občas se vyskytnou problémy spojené třeba se změnami personálního obsazení, proto je kladen velký důraz na kvalitu odborné přípravy i na osobní kontakty. Vazby mezi jednotlivými složkami se skutečně zlepšily, často je to již v osobní rovině, což je pro spolupráci velká devíza.

Byly definovány oblasti, na které je třeba se zaměřit do budoucna?
Do budoucna se musíme zaměřit na odbornou přípravu, a to zejména ve spojitosti s řešením mimořádných událostí. Ty souvisejí například se změnou klimatu, stále častěji se vyskytují přívalové srážky či extrémní horka. Dalším tématem jsou chemické látky a nebezpečí terorismu, tady jde o úzkou spolupráci všech složek IZS. A pak jsou to věci, které přináší doba. Velký nárůst dopravy i větší přepravní rychlosti na železnici s sebou nesou rizika mimořádných událostí. Tyto trendy byly na konferenci diskutovány a do budoucna budou terčem našeho zájmu.

Jak hodnotíte spojení konference PYROMEETING s veletrhem PYROS?
Je to tradiční věc, pamatuji PYROS ještě v Ostravě a vždycky k němu patřila konference. Má to svůj smysl, protože lidé se sejdou na konferenci a na veletrhu pak mohou konfrontovat různé poznatky a informace s vystavenými moderními výrobky. Doprovodné konference k odborným veletrhům určitě patří.

Datum: 3.6.2017 8:58:00

Současně také

IDET
9.–11. 6. 2021


ISET
9.–12. 6. 2021

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

Video

Facebook

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště