Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

PYROS / ISET
12.-14.5. 2011

Mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb

Siemens je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou kvality

 

Jednu z největších expozic v pavilonu F má na veletrhu PYROS/ISET společnost Siemens, která patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 120 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří 10,5 tisíce pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií.

Na veletrhu prezentuje mimo jiné vysokotlaký systém plynového stabilního hasicího zařízení Sinorix™ 1230 s hasivem Novec™1230, který vedle svých mimořádných hasebních vlastností splňuje i přísná kritéria ochrany zdraví a životního prostředí. Tento systém je v kombinaci s elektrickou požární signalizací a v tzv. multisekční variantě ovládání vhodný zejména pro použití v místnostech s elektronikou, u níž je nezbytné udržení nepřetržitého provozu (např. serverové místnosti). V návaznosti na logickou kombinaci signálů systému EPS je chráněný prostor během 10 sekund zcela naplněn hasivem, které požár velmi rychle zlikviduje. Při hašení vysokotlakou technologií navíc nedochází ke vzniku korozivních látek.

„Poprvé v České republice Siemens představuje své nové softwarové řešení s názvem SiveillanceTM Vantage pro kritickou veřejnou i firemní infrastrukturu. Tento software byl vyvinut pro řízení bezpečnostních systémů firem a institucí, u nichž představuje výpadek provozu ohrožení osob nebo velké finanční ztráty. SiveillanceTM Vantage tak najde uplatnění například v těžkém, chemickém nebo farmaceutickém průmyslu, v podnicích zabývajících se výrobou a distribucí energie, či ve veřejné, letecké a lodní dopravě. Software je výjimečný svou schopností podpory všech procesů a procedur moderní organizace s důrazem na bezpečnost a přizpůsobivostí vůči bezpečnostním předpisům konkrétní aplikace,“ řekl produktový manažer EPS Michal Roubíček. Toto řešení snižuje rizika a následky potenciálního nebezpečí pro provoz firem, což v důsledku přináší významnou finanční úsporu. Otevřená rozhraní umožňují do SiveillanceTM Vantage integrovat rozličné bezpečnostní systémy, jako například kontrolu vstupu, průmyslové televize, videoanalýzy, požární a bezpečnostní signalizace, tísňové hlásky a různé komunikační systémy. Tyto prostředky v kombinaci s řídicím jádrem systému představují výkonný a efektivní systém pro bezpečnostní management.

V expozici je také prezentována ucelená řada systémů kontroly vstupu se společným názvem SiPass. Jednotlivé varianty SiPass Single Door, SiPass Entro a SiPass Integrated najdou uplatnění ve všech typech aplikací od domácností a malých objektů, přes velké kancelářské komplexy, až po distribuované objekty s vysokými nároky na bezpečnost. Systémy kontroly vstupu značky Siemens poskytují vysokou úroveň bezpečnosti při zachování flexibility a jednoduchosti obsluhy. Kromě toho mohou být kdykoliv rozšířeny podle měnících se potřeb zákazníka. V oblasti systémů průmyslové televize Siemens na veletrhu představuje novou řadu kamer Siemens, záznamových zařízení Sistore a také zcela unikátní technologie na poli zabezpečení, které společně se standardními prvky CCTV přinášejí velmi efektivní ochranu rozsáhlých objektů.

Relativně novým typem produktů v oblasti bezpečnostních systémů jsou radary, které jsou schopny velmi účelně detekovat pohyb (např. plížících se osob) a to i na velmi dlouhé vzdálenosti (až 32 km). Radarové jednotky využívají technologii FMCW a Dopplerova jevu a jsou zcela bez otočných částí, což je výhodou především z hlediska spolehlivosti provozu a údržby. Detekční paprsek (e-scan) je modulovaně vysílán v rozsahu 90° - 360° a lze jej umístit v dosahu existující infrastruktury bez nutnosti rozsáhlých stavebních úprav a instalačních prací. Díky charakteristice vyzařovaného paprsku a při vhodně zvoleném umístění navíc umožňuje spolehlivou detekci i v relativně členitém terénu.

Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2009/2010 obrat 30 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 17 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry. Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 160 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které dosahují 28 miliard EUR – tedy více než třetinu jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2009/2010 dosáhl Siemens obratu 76 miliard EUR a zaměstnával zhruba 405 tisíc zaměstnanců po celém světě.

Vyberte si veletrh

PYROS/ISET 2011

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště