Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

PYROS
19.-21.5. 2015

Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb

ISET
19.-21.5. 2015

Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb

Historické památky si zaslouží lepší požární ochranu

<h2>Historické památky si zaslouží lepší požární ochranu</h2>

Ročně u nás hoří v deseti až dvaceti památkově chráněných objektech, čímž dochází k nevratným škodám na kulturním dědictví poškozením jak samotných budov, tak hodnotných předmětů v interiérech. O možnostech zlepšení jejich ochrany v Brně jednala mezinárodní konference PYROMEETING, která se koná každé dva roky jako doprovodný program veletrhu PYROS/ISET.

 

Ročně u nás hoří v deseti až dvaceti památkově chráněných objektech, čímž dochází k nevratným škodám na kulturním dědictví poškozením jak samotných budov, tak hodnotných předmětů v interiérech. O možnostech zlepšení jejich ochrany v Brně jednala mezinárodní konference PYROMEETING, která se koná každé dva roky jako doprovodný program veletrhu PYROS/ISET.

PYROMEETING se pokaždé zaměřuje na konkrétní odbornou problematiku a téma „Požární ochrana historických památek“ nebylo zvoleno náhodou. „Hasičský záchranný sbor (HZS ČR) se možnostmi zlepšení v této oblasti v posledních letech cíleně zabývá, protože nemovité kulturní památky představují hodnoty, které jsou svým způsobem nenahraditelné. Když vyhoří, sice je lze zrekonstruovat, ovšem jejich historická hodnota je nenávratně ztracena,“ vysvětlil zaměření letošní konference Vladimír Machander z odboru prevence GŘ HZS ČR. Ochrana památkových objektů bývá specifická také z pohledu  složitosti zásahu vzhledem k omezeným možnostem příjezdu a přístupu. Dalším problémem je ochrana movitých památek uvnitř těchto objektů, kterým je třeba zajistit včasnou evakuaci. „Legislativa požární ochrany těchto objektů se částečně zpřísnila vyhláškou 23/2008 Sb., která zavedla povinnou instalaci požárně-bezpečnostního zařízení. Do budoucna je naším cílem dále zlepšit spolupráci s vlastníky nebo provozovateli památek a zároveň zvýšit povědomí veřejnosti preventivně výchovnou činností. Také je třeba doladit podmínky pro případný zásah, přístup k památkám a evakuaci památek z interiéru,“ popisuje Machander. Kontroly a prohlídky objektů, které HZS provádí na základě dohody s Národním památkovým ústavem z roku 2010, odhalily závady až u 70 procent památek. Tyto závady často spočívají právě v neřešení otázky evakuace materiálu, což je záležitostí správné prevence, analýzy rizika požáru a vypracování požární dokumentace.

Konference PYROMEETING 2013 měla přibližně 150 účastníků, zástupců obcí s rozšířenou působností, měst a krajů, dále odborných organizací jako Národního památkového ústavu či Českého komitétu Modrého štítu a samotných hasičů. Přiblížila historii a současnost požární ochrany kulturního dědictví a věnovala se především novým možnostem prevence. Nejmodernější požárně – bezpečnostní zařízení jsou sice poměrně nákladná, ovšem vzhledem k významu těchto objektů se vyplatí do nich investovat. V nejcennějších částech budov, archivech apod. se proto už dnes můžeme setkat se stabilními hasicími zařízeními, která vznik požáru přímo vylučují. Závěrečná přednáška partnerského Hasičského a záchranného sboru Slovenska ukázala na požáru hradu Krásna Hôrka, jaké škody a devastující následky může požár nemovité památky mít.

Vyberte si veletrh

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště