Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

PRODÍTĚ
7.-10.3. 2013

Veletrh potřeb pro dítě

Žirafka - jesličky a zdravá školka bez limitu

 

Vážení rodiče,
pojďme společně nahlédnout do jesliček a školky Žirafka zdravé školky bez limitu.
Najdete ji v Brně v městské části Jundrov, ulice Nálepkova 30, v příjemném prostředí nového rodinného domu se zahradou, kde je pro děti připraveno bezpečné zázemí vybavené hračkami a vzdělávacími pomůckami tak, aby se děti cítily jako doma a zároveň s naší pomocí rozvíjely své dovednosti.

Do brněnské mateřské školky Žirafka s nepřetržitým provozem můžete bez starostí svěřit i nejmenší děti, již od 6 měsíců věku. O kojence a batolata bude s láskou postaráno v oddělení jesliček, kde pečujeme o děti od půl roku do 3 let. V jesličkách se o děti starají kvalifikované zdravotní sestry.. V jesličkách a školce se snažíme dětem připravit prostředí podobné domácímu, aby se každé dítě cítilo bezpečně a mohlo se všestranně rozvíjet za pomoci kvalifikovaného personálu.

Brněnská školka  a jesle Žirafka dětem poskytuje všestranné vzdělání a rozvoj. Vzdělávací plán jeslí a školky je doplněn o mnoho zájmových aktivit, z nichž si každé dítě zvolí tu, která ho nejvíce baví. Správný rozvoj řeči školka podporuje logopedickou péčí a hrou na flétnu, zdraví dětí podporuje saunování, fyzioterapie, canisterapie, program zdravé zoubky, baby masáže, dětská jóga.

Více o canisterapii

Slovo canisterapie pochází z latinského slova canis (pes) a řeckého slova terapie (léčba). Dalo by se tedy říci, že canisterapie je speciální typ léčby, při níž se efektivně využívá etologie (chování) a fyziologie (vlastnosti, tvar, velikost, teplota, pohyb…) psa. Modernější definice vystihují canisterapii jako podpůrnou aktivizační metodu využívající pozitivního efektu interakce mezi člověkem a psem, ovlivňující jeho fyzickou, psychickou a sociální složku osobnosti. Důležitým předpokladem pro indikaci canisterapie je, že pes musí být pro daného klienta motivačním či stimulačním prvkem. Canisterapie patří v současné době k nejrozšířenějšímu a nejvyužívanějšímu typu zooterapie. Pes má totiž naprosto výjimečné dispozice pro spolupráci a interakci s člověkem. Jeho způsob smečkového života, potřeba spolupracovat a vytvářet blízké sociální vazby jsou skvělým předpokladem pro začlenění do lidské smečky (rodiny). Canisterapeutická praxe přináší velmi dobré výsledky u celé řady problémů a diagnóz od batolat až po seniory.

Dětská jóga

Cvičení jógy dětem přináší především  radost, pohyb a sebevědomí. Jóga je cvičení, u kterého lze zábavnou formou rozvíjet u dětí jejich dovednosti v nesoutěživém prostředí. Proto je výborným doplňkem ostatních „soutěžních“ sportů. Cvičením jógy vede děti k osvojení správného držení těla, zlepšení koordinace a rovnováhy. Umožní dětem se lépe  soustředit, přispívá ke kvalitnějšímu i delšímu spánku a naučí děti umění relaxovat . Vede také ke snadnějšímu  zvládání stresových situací, přispívá k rozvoji fantazie a představivosti a tvoří základ pro celoživotní duševní pohodu a zdraví. Cvičení v kolektivu formuje i charakterové vlastnosti ( děti se učí ohleduplnosti , přizpůsobení se kolektivu ...), radost ze cvičení vede k pozitivnímu naladění a zvýšení sebevědomí . Jóga má pozitivní vliv na rozvoj poznávacích procesů – děti se seznamují s různými pomůckami, náčiními, s novými příběhy, melodiemi i rytmy . Cvičení také v nemalé míře pomáhá rozšiřovat slovní zásobu , děti si trénují paměť  i pohybové stereotypy a učí se orientaci v prostoru.

Žirafka spolupracuje s hudební školou Yamaha, která umožňuje dětem a rodičům navštěvovat výukový program První krůčky k hudbě. Vychází se z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností)

Jesle a školka Žirafka pomáhá rodičům efektivně využít pracovní i volný čas. O Vaše děti se postaráme kdykoli. Zařízení nabízí nepřetržitý provoz i o víkendech a v nočních hodinách. Našich služeb můžete využít i v případě, že Vaše dítě náhle onemocní a Vy musíte neodkladně řešit pracovní aktivity ve Vašem zaměstnání. O nemocné, ale i zdravé děti se postarají naše profesionální pečovatelky, které zajistí i dodržování léčebného režimu.

Abychom maminkám ušetřily čas, nabízíme i úklid domácnosti a žehlení prádla.

Pro rodiče a prarodiče připravujeme pobytové víkendy se zaměřením na výuku plavání dětí, pohybové a výtvarné aktivity. Večer se o děti postaráme a rodiče si mohou užít večer podle svých představ, či využít některou z nabídek ( masáže, kosmetika).

Založení jesliček a školky Žirafky je prvním krokem k realizaci Dětského centra, které bude fungovat jako integrované zařízení pro děti zdravotně znevýhodněné jako např. děti s poruchami imunity, děti s alergií, děti s bronchiálním astmatem, s chorobami CNS, srdečně cévního systému, systémového onemocnění, děti  s kožními ekzémy apod.

 Děti budou umístěny společně se zcela zdravými dětmi v jedné integrované třídě, což přestavuje velkou přidanou hodnotu. Třída bude heterogenní a bude na rozdíl od mateřských škol umožňovat společné zařazení sourozenců. Děti tak budou moci pracovat se stejně starými kamarády a zároveň získávat sociální zkušenosti s mladšími i staršími dětmi.  Dítě si bude moci vybírat kamarády nejen podle věku, ale i podle svých zájmů a sociálních potřeb. Do dětského centra bude možné zapsat dítě i s jiným zdravotním znevýhodněním na základě vyjádření a doporučení pediatra a po konzultaci s vedením dětského centra. Do skupiny dětí se zdravotním znevýhodněním se řadí ty děti, které trpí zdravotním oslabením, dlouhodobými nemocemi a lehčími zdravotními poruchami, které vyžadují zvláštní přístup v edukaci i ve výchově. S pojmem zdravotní znevýhodnění se pojí i pojem chronické onemocnění. Specifické požadavky zdravotně znevýhodněných dětí budou reflektovány také při výchovné činnosti. Výchovně vzdělávací program dle zásad Rámcového programu pro předškolní vzdělávání bude vycházet z osobnosti dítěte, velký důraz bude kladen na individuální přístup. Dětské centrum tak vytvoří vhodné podmínky k edukaci dětí se zdravotním znevýhodněním a s vybranými chronickými onemocněními a nemalou měrou přispěje k zlepšení jejich zdravotního stavu.  Chronické onemocnění může mít u každého jedince jiný průběh, záleží na dispozicích dítěte, na povaze onemocnění, na možnostech a metodách léčby. V posledních letech dospěli lékaři k velkým pokrokům.

Chronicky nemocní dostávají informace, jak převzít kontrolu nad svou nemocí a při dodržování určitého režimu se mohou nemocné děti většinou chovat jako zdraví spolužáci. Cílem Dětského centra bude umožnit těmto dětem zařadit se mezi své vrstevníky. Všechny činnosti realizované v dětském centru velmi příznivě ovlivní nejen psychiku, ale celkový tělesný rozvoj dítěte a především rozvoj obranyschopnosti a celkové posílení somatického zdraví dítěte. To umožní dětem lépe zvládat zdravotní problémy a zařadit se tak plnohodnotně do života.

V současné době připravujeme nabídku pro firmy a organizace  týkající se zřízení  tzv. dětské skupiny.

Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě ve věku od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí, mimo režim předpisů o školách a školských zařízeních. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte, ale dítěti se poskytuje výchovná péče zaměřená na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě.

Zřízení dětské skupiny není finančně tak nákladné jako realizace firemní školky, na její vybudování a provoz bude možné získat dotace z Evropských sociálních fondů.

Zpracovala:
PhDr. Jana Strmisková
www.skolkazirafka.cz
Tel. 775 703 556

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

 

Fotogalerie

VIDEO

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště