Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

PRODÍTĚ
2.-5.3. 2023

Prodejně-kontraktační veletrh potřeb pro dítě

SOS dětské vesničky

 

Cílem Sdružení SOS dětských vesniček je poskytnout dětem, které se ocitly mimo vlastní rodinu a nemají možnost být umístěny v adoptivní či individuální pěstounské péči, příležitost vyrůstat v rodinném prostředí. Děti připravujeme společně s pěstouny cíleně na samostatný život. Naší vizí je, že každé dítě patří do rodiny a roste za pomoci lásky, úcty a bezpečí. Vytváříme rodiny pro děti v nouzi, pomáháme jim utvářet jejich vlastní budoucnost a podílíme se na rozvoji jejich komunit.

Pomoc dětem nejen ohrožených ztrátou rodičovské péče
Sdružení SOS dětských vesniček je nezisková, nevládní, nepolitická a nenáboženská organizace, která se snaží pomáhat dětem ohroženým ztrátou rodičovské péče nebo dětem, které již rodičovskou péči ztratily. Sdružení vyhledává a školí pěstouny, kteří pak v SOS dětské vesničce vychovávají děti, jež jsou jim svěřovány do péče. Jednu sourozeneckou skupinu tvoří cca. 5–7 dětí. SOS dětské vesničky umisťují větší sourozenecké skupiny. Podporovány jsou i kontakty dětí s biologickou rodinou.

Jak fungují SOS dětské vesničky?
Děti do své péče získávají pěstouni a SOS dětské vesničky jim zajišťují veškerý potřebný servis – rodinný dům (vždy jen pro jednu rodinu), odbornou psychologickou a pedagogickou pomoc, finanční podporu účasti dětí na různých volnočasových aktivitách (zájmové kroužky, prázdninové tábory, lyžařské kurzy) apod. V současné době provozuje Sdružení SOS dětských vesniček v České republice tři SOS dětské vesničky. Nejstarší z nich vznikla v roce 1969 v Karlových Varech – Doubí. V roce 1973 byla do provozu uvedena SOS vesnička ve Chvalčově, malé obci pod vrchem Hostýn ve Zlínském kraji. V roce 2003 pak byla otevřena SOS vesnička v Brně – Medlánkách. 

Následná péče, Komunita mládeže a polozávislé bydlení
Děti mohou po ukončení základní školní docházky přejít do systému následné péče, který začíná nástupem do SOS Komunity mládeže. Jedná se v podstatě o formu chráněného internátu, kde mladí lidé dokončují své vzdělávání, případně se připravují na další studium, přičemž na víkendy se vrací domů do SOS dětské vesničky. Dalším stupněm následné péče je program polozávislého bydlení, jehož cílem je upevnění a zdokonalení požadovaných schopností, které bude mladý člověk potřebovat k samostatnému životu (pracovní návyky, sociální dovednosti, životní dovednosti, hospodaření s financemi). V současné době fungují dvě Komunity mládeže. Jedna je určena pro dospívající děti z SOS dětské vesničky Chvalčov a druhá pro dospívající z SOS dětské vesničky Brno-Medlánky.

Více informací naleznete na www.sos-vesnicky.cz.  

Datum: 17.1.2014 13:25:00

Fotogalerie

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

Facebook

Prodítě Instagram

VIDEO

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště