Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

PRODÍTĚ
2.-5.3. 2023

Prodejně-kontraktační veletrh potřeb pro dítě

Některé postýlky a nosítka mohou ohrožovat dětské zdraví. Jak je poznáme?

 

Bezpečnost je u výrobků pro děti klíčovým kritériem výběru. Veletržní přednáška pořádaná Textilním zkušebním ústavem radila výrobcům, distributorům, prodejcům i rodičům, jak poznat nebezpečný výrobek a čeho se vyvarovat.

„Zákon o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 definuje bezpečný výrobek také na základě shody s národními technickými normami. Technické normy, které v sobě obsahují bezpečnostní požadavky na daný výrobek, jsou tedy závazné, přestože se někteří dodavatelé domnívají, že se na jimi dovážené zboží nevztahují,“ zdůraznil přednášející Vítězslav Gaja z Textilního zkušebního ústavu. V praxi podle něj dotázané společnosti argumentují třeba tím, že jde o výrobek z vyspělého trhu jako Německo nebo Itálie, takže určitě splňuje vše, co má. Výsledkem takového přístupu mnohdy bývá pokuta od České obchodní inspekce. Větší pochybení mohou vést až ke stažení výrobku z trhu a uvedení v databázi nebezpečných výrobků Rapex. „Teprve po této zkušenosti se firmy obracejí na nás s prosbou o pomoc. Domnívám se, že mnohem efektivnější je zabývat se požadavky na bezpečnost výrobku ještě před jeho uvedením na trh, a to jak pro výrobce, tak z pohledu distributora i prodejce. Je nutné si uvědomit, že co platí v zahraničí, nemusí zcela platit u nás,“ upozornil Vítězslav Gaja.

Častý výskyt nedostatků u dětského zboží potvrdila loňská mezinárodní kontrolní akce zaměřená na bezpečnost klasických i cestovních postýlek a dětských nosičů. Jak zaznělo v přednášce, mezi deseti zapojenými evropskými kontrolními orgány byla i Česká obchodní inspekce, která v rámci akce zkontrolovala deset u nás prodávaných výrobků a u všech zjistila porušení zákonných povinností. Většinou šlo o formální nedostatky typu chybějící průvodní dokumentace v českém jazyce, ale tři modely dětských nosičů vykazovaly vážné nebo vysoké bezpečnostní riziko. Celkem se v EU při této akci kontrolovalo 107 dětských postýlek a nosičů, přičemž plně v souladu s požadavky norem bylo jen 13 z nich.

Požadavky norem si mohou ověřit jak firmy obchodující s dětským zbožím, tak rodiče. Přehled norem s možností podrobného vyhledávání je za poplatek k dispozici na stránkách České agentury pro standardizaci v rámci služby ČSN Online. Dodavatelům výrobků pro děti Vítězslav Gaja doporučil spolupráci s akreditovanými zkušebními laboratořemi a certifikačními orgány pro výrobky. Vyhnou se tak hrozícím pokutám, ale především předejdou jakémukoliv možnému ohrožení bezpečí a zdraví uživatele, které může mít i fatální následky.  „Textilní zkušební ústav, s.p., se už 25 let zabývá testováním a certifikací v oblasti textilu a nábytku a nabízí firmám pomoc při plnění technických i legislativních požadavků pro konkrétní výrobky. V rámci naší činnosti v mezinárodní a národní technické normalizaci víme předem, jaké změny se chystají, a to včetně možného dopadu na daný výrobek,“ informoval přednášející.

Datum: 8.3.2020 15:15:00

Fotogalerie

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z firem

VIDEO

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště