Charitativní sbírka quiltů pro klienty Hospice sv. Alžběty

12. září 2023  /  11:15

Součástí PPM QUILT SHOW BRNO 2024 bude charitativní sbírka pro klienty Hospicu sv. Alžběty.

Hospic se nachází v Kamenné ulici v Brně a poskytuje paliativní a odlehčovací péči, půjčovnu kompenzačních pomůcek a odbornou podporu blízkým svých klientů. Svou činností podporuje rozvoj všech forem hospicové péče a přispívá tak k prosazování práva nemocných na důstojnou péči v závěru života. Každoročně jeho branami projde přibližně 250 pacientů bez ohledu na věk, sociální status či místo bydliště.

Pokud byste chtěli klientům a jejich blízkým zpříjemnit pobyt v hospici, můžete na PPM QUILT SHOW BRNO přinést své quiltované deky či polštářky.

V případě, že chcete Hospic sv. Alžběty podpořit, máte možnost vybrat si ze 12 způsobů, jak: www.hospicbrno.cz/proc-podporit-hospic-sv-alzbety .

Své dary můžete nosit po celou dobu konání PPM QUILT SHOW BRNO a odevzdat na pokladně při vstupu do foyer haly E.

Všem dárcům srdečně děkujeme!