Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Od zastávky Velodrom k pavilonu E

Popis trasy od autobusové zastávky Velodrom linky číslo 44 (směr konečná zastávka Mendlovo náměstí) k hlavnímu vchodu pavilonu E

 • Po výstupu z předních dveří autobusu přejděte 3 metry široký chodník a před sebou dohledejte okraj trávníku se vzrostlými keři.
 • Otočte se doprava a jděte 15 metrů podél tohoto trávníku s keři.
  Upozornění – některé větve keřů mohou zasahovat více do prostoru chodníku, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Dohledejte před sebou obrubník silnice.
  Přejděte 5 metrů širokou obousměrnou silnici vedoucí k parkovišti a po výstupu na chodník dohledejte po levé straně vodicí linii tvořenou trávníkem se vzrostlými keři.
  Upozornění – i zde mohou větve keřů zasahovat více do prostoru chodníku, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Jděte podél linie 7 metrů a dohledejte v chodníku signální pás tvořený reliéfní dlažbou.
 • Otočte se doprava a jděte podél signálního pásu 2 metry až k varovnému pásu přechodu pro chodce.
  Upozornění – tento přechod pro chodce není osazen semafory s akustickou signalizací, proto dbejte při přecházení 8 metrů široké obousměrné silnice velmi zvýšené opatrnosti.
 • Na protějším chodníku dohledejte za varovným pásem signální pás tvořený reliéfní dlažbou a jděte podél něj 2,5 metru.
  Signální pás se zde větví, otočte se doleva a jděte stále podél signálního pásu 8 metrů k varovnému pásu přechodu pro chodce.
  Upozornění – tento přechod pro chodce není osazen semafory s akustickou signalizací, proto dbejte při přecházení 15 metrů široké silnice zvýšené opatrnosti. Při přecházení silnice jděte v původním směru signálního pásu či mírně vpravo.
 • Protější chodník není osazen varovným pásem, jeho počátek tvoří nájezd, za kterým jsou rozmístěny 25 centimetrů vysoké betonové květníky, široké a dlouhé 1 metr.
  Otočte se doprava a jděte přibližně 7 metrů podél nájezdu.
  Upozornění - podél nájezdu jsou rozmístěny betonové květníky, obcházejte je zleva a dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Dohledejte sloup dopravní značky stojící u nájezdu.
  Upozornění – dopravní značka začíná na sloupu již ve výši 1,4 metru a vystupuje do prostoru chodníku, dbejte zde velmi zvýšené opatrnosti.
 • Obejděte značku zleva a otočte se mírně vlevo.
 • Dohledejte 1 metr před sebou betonový obrubník a jděte podél něj 9 metrů. Chodník zde začíná stoupat, 1 metr po ukončení stoupání se otočte doleva.
 • Jděte 3 metry v přímém směru volným prostorem a dohledejte před sebou roh budovy.
  Otočte se doleva a jděte 6 metrů podél stěny budovy až k jejímu rohu.
  Upozornění – 1,4 metru nalevo od stěny budovy jsou umístěny 30 centimetrů vysoké betonové podstavce stožárů na vlajky, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Na rohu budovy se otočte doprava.
  Na tomto místě je již možné využít povelový vysílač, který aktivuje akustický orientační majáček umístěný nad levým vchodem do budovy pavilonu E.
  Jděte 11 metrů volným prostorem za zvukem akustického orientačního majáčku, vchod do budovy je tvořen dvojitými automatickými prosklenými dveřmi.
 • V případě uzavření budovy je zvonek označený v Braillově písmu umístěn na pravém rámu těchto dveří ve výši 1,5 metru.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště