Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Od pavilonu E k zastávce Velodrom

Popis trasy od hlavního vchodu pavilonu E k autobusové zastávce Velodrom linky číslo 44
(směr konečná zastávka Mendlovo náměstí)

 • Po průchodu dvojitými automatickými prosklenými dveřmi jděte 10 metrů volným prostorem mírně vlevo a po své levé straně dohledejte stěnu budovy.
  Jděte podél stěny budovy přibližně 1 metr až k jejímu rohu.
 • Na rohu budovy se otočte doleva a jděte 6 metrů podél stěny budovy až k jejímu rohu.
  Upozornění – 1,4 metru napravo od stěny budovy jsou umístěny 30 centimetrů vysoké betonové podstavce stožárů na vlajky, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Na rohu budovy se otočte šikmo doprava.
  Jděte 3 metry v přímém směru volným prostorem a dohledejte před sebou betonový obrubník.
 • Otočte se doprava a jděte podél obrubníku 9 metrů. Chodník zde začíná klesat, 1 metr po ukončení klesání se otočte doprava.
 • 1 metr před sebou dohledejte sloup dopravní značky stojící u nájezdu dolů, který je ohraničením silnice.
  Upozornění – dopravní značka začíná na sloupu již ve výši 1,4 metru a vystupuje do prostoru chodníku, dbejte zde velmi zvýšené opatrnosti.
 • Obejděte značku zprava a jděte podél nájezdu 7 metrů.
  Upozornění, podél nájezdu jsou rozmístěny 25 centimetrů vysoké betonové květníky, široké a dlouhé 1 metr, tyto překážky obcházejte zprava a dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Otočte se doleva.
  Nacházíte se na přechodu pro chodce, který není na této straně chodníku osazen signálním ani varovným pásem.
  Upozornění – tento přechod pro chodce není osazen semafory s akustickou signalizací, proto dbejte při přecházení 15 metrů široké silnice zvýšené opatrnosti. Při přecházení silnice jděte ve směru kolmém k nájezdu či mírně vlevo.
 • Přejděte 15 metrů širokou silnici a na protějším chodníku dohledejte za varovným pásem signální pás tvořený reliéfní dlažbou a jděte podél něj 8 metrů.
  Signální pás se zde větví, otočte se doprava a jděte stále podél signálního pásu 2,5 metru k varovnému pásu přechodu pro chodce.
  Upozornění – tento přechod pro chodce není osazen semafory s akustickou signalizací, proto dbejte při přecházení 8 metrů široké obousměrné silnice velmi zvýšené opatrnosti.
 • Přejděte 8 metrů širokou silnici a na protějším chodníku dohledejte za varovným pásem signální pás tvořený reliéfní dlažbou a jděte podél něj 2 metry.
  Signální pás končí u trávníku se vzrostlými keři.
 • Otočte se doleva a jděte 7 metrů podél tohoto trávníku s keři.
  Upozornění – některé větve keřů mohou zasahovat více do prostoru chodníku, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Dohledejte před sebou obrubník silnice.
  Přejděte 5 metrů širokou obousměrnou silnici vedoucí k parkovišti a po výstupu na chodník dohledejte po pravé straně vodicí linii tvořenou trávníkem se vzrostlými keři.
  Upozornění – i zde mohou větve keřů zasahovat více do prostoru chodníku, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Jděte 10 metrů podél trávníku se vzrostlými keři.
  Otočte se doleva a přejděte 3 metry široký chodník.
  Dohledejte před sebou obrubník silnice.
 • Otočte se doprava a jděte podél obrubníku 5 metrů.
  Dohledejte před sebou označník autobusové zastávky Velodrom.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště