Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Z pavilonu E do sálu E3 v prvním patře

Popis trasy od hlavního vchodu pavilonu E v mezipatře ke kongresovému sálu E3 v prvním patře

 • Hlavní vchod do pavilonu E je osazen akustickým orientačním majáčkem.
 • Hlavní vchod do pavilonu E se nachází v mezipatře, které není přizpůsobeno k samostatnému pohybu osob se zrakovým postižením, proto je zde nutné požádat o doprovod vrátného.
  V tomto mezipatře se nachází vrátnice, pokladny, informace, šatny, toalety, volně stojící pulty, eskalátory, schody a výtahy. 
 • Po průchodu dvojitými automatickými prosklenými dveřmi se otočte doleva a jděte podél levé stěny.
  Upozornění – 1 metr před vámi se na kolmé stěně nachází ve výši pasu stojan na telefon, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Napravo od tohoto stojanu se nachází okénko vrátnice, 1,5 metru napravo od něj vystupuje do prostoru stolek vrátnice.
 • Požádejte vrátného o doprovod k levému výtahu.
 • Výtah je u svého přivolávacího tlačítka označen písmenem „m“ v Braillově písmu.
  Upozornění – výtah je široký 1 metr a dlouhý 2 metry a jeho automatické dveře se otevírají na obou jeho kratších stranách.
 • Po vstupu do výtahu dohledejte po levé straně ovládací tlačítka označená v Braillově písmu a stiskněte tlačítko s číslem 1.
 • Vyjděte z výtahu na protější straně, než jste do něj nastoupili.
 • Po výstupu z výtahu jděte 3,5 metru volným prostorem v přímém směru a dohledejte před sebou kovové zábradlí.
  Toto zábradlí ohraničuje ze strany eskalátory a na tomto místě je na jeho přední straně označení v Braillově písmu.
 • Otočte se doleva a jděte 5 metrů podél zábradlí až k jeho konci.
  Také na tomto místě je zábradlí na přední straně označeno popisem v Braillově písmu informujícím o eskalátorech jedoucích za ním dolů.
 • Jděte 1,5 metru v původním směru zábradlí, jděte podél vodicí linie tvořené na podlaze rozdílnými povrchy.
 • Otočte se doleva a jděte 3 metry volným prostorem k protější stěně.
  Upozornění – v této stěně se nachází 0,5 metru široký výklenek s hydrantem, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Otočte se doprava a jděte 5 metrů podél této stěny.
  Stěna navazuje na prosklené dveře, 0,5 metru od počátku dveří je šikmé madlo, nad kterým je uvedeno v Braillově písmu označení kongresových sálů E2 a E3.
  Upozornění - prosklené křídlo těchto dveří může být otevřeno proti Vám, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Projděte těmito dveřmi a otočte se doprava. Jsou-li tyto dveře zavřené, jděte dále 2 metry, kde jsou prosklené dveře se stejným šikmým madlem a stejným označením v Braillově písmu.
  Upozornění – také u těchto dveří může být jejich prosklené křídlo otevřeno proti Vám, i zde dbejte zvýšené opatrnosti.
 • Projděte těmito dveřmi a otočte se doprava.
 • Jděte podél dveří 4, popř. jen 2 metry a dohledejte proti sobě stěnu.
 • Otočte se doleva a jděte 2,5 metru podél stěny k elektronické informační tabuli s dřevěným rámem, která vystupuje 25 centimetrů do prostoru.
  Obejděte tuto tabuli, 1 metr za ní jsou dveře na toalety muži, které jsou 20 centimetrů nad klikou označeny nápisem v Braillově písmu.
  Upozornění – tyto dveře se otevírají směrem k Vám, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • 0,5 metru za těmito dveřmi je na stěně umístěno zrcadlo, 0,5 metru za ním jsou dveře na toalety ženy, které jsou 20 centimetrů nad klikou označeny nápisem v Braillově písmu.
  Upozornění – také tyto dveře se otevírají směrem k Vám, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Jděte podél stěny 5 metrů, na tomto místě začíná 4 metry široký pult šatny.
  Šatna je na svém počátku označena ve výši 1,4 metru cedulkou formátu A5 v Braillově písmu.
 • Za pultem šatny jděte 2 metry k dalším dveřím.
  Upozornění – také tyto dveře se otevírají směrem k Vám, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Jděte dále podél stěny tvořené 1,5 metru širokou prosklenou vitrínou, za ní se nacházejí další dveře s koulí místo kliky.
  Za těmito dveřmi jsou další dveře, oboje se otevírají směrem od Vás.
 • Jděte dále podél stěny tvořené dvěma 1,5 metru širokými prosklenými vitrínami k dalším dveřím.
 • Za těmito dveřmi jděte dále podél stěny tvořené dvěma 1,5 metru širokými prosklenými vitrínami k dvojici dveří do zasedací místnosti číslo 22.
  Oboje tyto dveře jsou 20 centimetrů nad klikou opatřeny označením v Braillově písmu.
 • Za těmito dveřmi jděte dále podél stěny tvořené dvěma 1,5 metru širokými prosklenými vitrínami k dvojici dveří do zasedací místnosti číslo 21.
  Oboje tyto dveře jsou 20 centimetrů nad klikou opatřeny označením v Braillově písmu.
 • Za těmito dveřmi jděte dále podél stěny tvořené dvěma 1,5 metru širokými prosklenými vitrínami k dvojici dveří do zasedací místnosti číslo 20.
  Oboje tyto dveře jsou 20 centimetrů nad klikou opatřeny označením v Braillově písmu.
 • Za těmito dveřmi jděte podél stěny tvořené 1,5 metru širokou prosklenou vitrínou ke kolmé dřevěné stěně.
 • Otočte se doleva a jděte podél stěny 3 metry k jejímu rohu.
  Jděte 2 metry v přímém směru volným prostorem k protější stěně.
 • Otočte se doleva a jděte 1 metr podél stěny k jejímu rohu.
  Na rohu se otočte doprava a jděte 1,5 metru podél stěny k dvoukřídlým dveřím do kongresového sálu E3.
  Dveře se otevírají směrem od Vás a jsou 20 centimetrů nad klikou opatřeny označením v Braillově písmu.
 • Druhé dveře do kongresového sálu E3 se nacházejí o 14 metrů dále v původním směru chůze podél stěny, také tyto dveře jsou 20 centimetrů nad klikou opatřeny označením v Braillově písmu.
 • Upozornění – v průběhu celé trasy se na ní mohou vyskytovat mobilní překážky v podobě židlí a stolků, dbejte zde tedy při samostatném pohybu zvýšené opatrnosti.

 

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště