Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Vstup pavilonu E z areálu do sálu E3

Popis trasy od spodního vchodu pavilonu E v nultém patře ke kongresovému sálu E3 v prvním patře

 • Spodní vchod do pavilonu E je osazen akustickým orientačním majáčkem.
 • Po průchodu dvojitými automatickými prosklenými dveřmi se otočte doleva a dohledejte levou stěnu.
 • Jděte podél stěny 4 metry, kde dohledejte kolmou stěnu.
 • Otočte se doprava.
  Upozornění – podél této stěny se nacházejí překážky, které je nutné obejít zprava, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Obejděte informační stojan, automaty na teplé nápoje, studené nápoje a sušenky, kovovou lavici a dohledejte za ní po levé straně stěnu.
 • Jděte 1,5 metru podél stěny.
  Upozornění – na tomto místě se ve stěně nachází 1 metr široký výklenek s hydrantem, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Stěna za výklenkem navazuje na 3,5 metru široké schodiště vedoucí nahoru do mezipatra, které však není upraveno pro samostatný pohyb osob se zrakovým postižením.
 • Jděte podél schodiště, které navazuje na stěnu.
  Jděte podél stěny 2 metry, jsou zde automatické dveře výtahu do vyšších pater budovy, které navazují na stěnu.
  Jděte 1 metr podél stěny, jsou zde automatické dveře výtahu, který využijte.
 • Výtahy jsou označeny u přivolávacího tlačítka číslem 0 v Braillově písmu.
  Upozornění – výtah je široký 1 metr a dlouhý 2 metry a jeho automatické dveře se otevírají na obou jeho kratších stranách.
 • Po vstupu do výtahu dohledejte po pravé straně vzadu ovládací tlačítka označená v Braillově písmu a stiskněte tlačítko s číslem 1.
 • Vyjděte z výtahu na stejné straně, na jaké jste do něj nastoupili.
 • Po výstupu z výtahu jděte 3,5 metru volným prostorem v přímém směru a dohledejte před sebou kovové zábradlí.
  Toto zábradlí ohraničuje ze strany eskalátory a na tomto místě je na jeho přední straně označení v Braillově písmu.
 • Otočte se doleva a jděte 5 metrů podél zábradlí až k jeho konci.
  Také na tomto místě je zábradlí na přední straně označeno popisem v Braillově písmu informujícím o eskalátorech jedoucích za ním dolů.
 • Jděte 1,5 metru v původním směru zábradlí, jděte podél vodicí linie tvořené na podlaze rozdílnými povrchy.
 • Otočte se doleva a jděte 3 metry volným prostorem k protější stěně.
  Upozornění – v této stěně se nachází 0,5 metru široký výklenek s hydrantem, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Otočte se doprava a jděte 5 metrů podél této stěny.
  Stěna navazuje na prosklené dveře, 0,5 metru od počátku dveří je šikmé madlo, nad kterým je uvedeno v Braillově písmu označení kongresových sálů E2 a E3.
  Upozornění - prosklené křídlo těchto dveří může být otevřeno proti Vám, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Projděte těmito dveřmi a otočte se doprava. Jsou-li tyto dveře zavřené, jděte dále 2 metry, kde jsou prosklené dveře se stejným šikmým madlem a stejným označením v Braillově písmu.
  Upozornění – také u těchto dveří může být jejich prosklené křídlo otevřeno proti Vám, i zde dbejte zvýšené opatrnosti.
 • Projděte těmito dveřmi a otočte se doprava.
 • Jděte podél dveří 4, popřípadě jen 2 metry a dohledejte proti sobě stěnu.
 • Otočte se doleva a jděte 2,5 metru podél stěny k elektronické informační tabuli s dřevěným rámem, která vystupuje 25 centimetrů do prostoru.
  Obejděte tuto tabuli, 1 metr za ní jsou dveře na toalety muži, které jsou 20 centimetrů nad klikou označeny nápisem v Braillově písmu.
  Upozornění – tyto dveře se otevírají směrem k Vám, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • 0,5 metru za těmito dveřmi je na zdi umístěno zrcadlo, 0,5 metru za ním jsou dveře na toalety ženy, které jsou 20 centimetrů nad klikou označeny nápisem v Braillově písmu.
  Upozornění – také tyto dveře se otevírají směrem k Vám, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Jděte podél stěny 5 metrů, na tomto místě začíná 4 metry široký pult šatny.
  Šatna je na svém počátku označena ve výši 1,4 metru cedulkou formátu A5 v Braillově písmu.
 • Za pultem šatny jděte 2 metry k dalším dveřím.
  Upozornění – také tyto dveře se otevírají směrem k Vám, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Jděte dále podél stěny tvořené 1,5 metru dlouhou prosklenou vitrínou, za ní se nacházejí další dveře s koulí místo kliky.
  Za těmito dveřmi jsou další dveře, oboje se otevírají směrem od Vás.
 • Jděte dále podél stěny tvořené dvěma 1,5 metrů širokými prosklenými vitrínami k dalším dveřím.
 • Za těmito dveřmi jděte dále podél stěny tvořené dvěma 1,5 metru širokými prosklenými vitrínami k dvojici dveří do zasedací místnosti číslo 22.
  Oboje tyto dveře jsou 20 centimetrů nad klikou opatřeny označením v Braillově písmu.
 • Za těmito dveřmi jděte dále podél stěny tvořené dvěma 1,5 metru širokými prosklenými vitrínami k dvojici dveří do zasedací místnosti číslo 21.
  Oboje tyto dveře jsou 20 centimetrů nad klikou opatřeny označením v Braillově písmu.
 • Za těmito dveřmi jděte dále podél stěny tvořené dvěma 1,5 metru širokými prosklenými vitrínami k dvojici dveří do zasedací místnosti číslo 20.
  Oboje tyto dveře jsou 20 centimetrů nad klikou opatřeny označením v Braillově písmu.
 • Za těmito dveřmi jděte podél stěny tvořené 1,5 metru širokou prosklenou vitrínou ke kolmé dřevěné stěně.
 • Otočte se doleva a jděte podél stěny 3 metry k jejímu rohu.
  Jděte 2 metry v přímém směru volným prostorem k protější stěně.
 • Otočte se doleva a jděte 1 metr podél stěny k jejímu rohu.
  Na rohu se otočte doprava a jděte 1,5 metru podél stěny k dvoukřídlým dveřím do kongresového sálu E3.
 • Dveře se otevírají směrem od Vás a jsou 20 centimetrů nad klikou opatřeny označením v Braillově písmu.
 • Druhé dveře do kongresového sálu E3 se nacházejí o 14 metrů dále v původním směru chůze podél stěny, také tyto dveře jsou 20 centimetrů nad klikou opatřeny označením v Braillově písmu.
 • Upozornění – v průběhu celé trasy se na ní mohou vyskytovat mobilní překážky v podobě židlí a stolků, dbejte zde tedy při samostatném pohybu zvýšené opatrnosti.

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště