Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Z pavilonu E do sálu E4 v druhém patře

Popis trasy od hlavního vchodu pavilonu E v mezipatře ke kongresovému sálu E4 v druhém patře

 • Hlavní vchod do pavilonu E je osazen akustickým orientačním majáčkem.
 • Hlavní vchod do pavilonu E se nachází v mezipatře, které není přizpůsobeno k samostatnému pohybu osob se zrakovým postižením, proto je zde nutné požádat o doprovod vrátného.
  V tomto mezipatře se nachází vrátnice, pokladny, informace, šatny, toalety, volně stojící pulty, eskalátory, schody a výtahy. 
 • Po průchodu dvojitými automatickými prosklenými dveřmi se otočte doleva a jděte podél levé stěny.
  Upozornění – 1 metr před vámi se na kolmé stěně nachází ve výši pasu stojan na telefon, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Napravo od tohoto stojanu se nachází okénko vrátnice, 1,5 metru napravo od něj vystupuje do prostoru stolek vrátnice.
 • Požádejte vrátného o doprovod k levému výtahu.
 • Výtah je u svého přivolávacího tlačítka označen písmenem „m“ v Braillově písmu.
  Upozornění – výtah je široký 1 metr a dlouhý 2 metry a jeho automatické dveře se otevírají na obou jeho kratších stranách.
 • Po vstupu do výtahu dohledejte po levé straně ovládací tlačítka označená v Braillově písmu a stiskněte tlačítko s číslem 2.
 • Vyjděte z výtahu na protější straně, než jste do něj nastoupili.
 • Po výstupu z výtahu jděte 3,5 metru volným prostorem v přímém směru a dohledejte před sebou kovové zábradlí.
  Toto zábradlí ohraničuje ze strany eskalátory a na tomto místě je na jeho přední straně označení v Braillově písmu.
 • Otočte se doprava a jděte podél zábradlí 10 metrů až k místu, kde se zábradlí lomí doleva.
  Také na tomto místě je zábradlí na své přední straně označeno nápisem v Braillově písmu.
 • Otočte se doprava a jděte 3 metry volným prostorem k protější stěně.
 • Otočte se doleva a 1 metr před sebou dohledejte kovový odpadkový koš.
  Obejděte jej zleva a dohledejte za ním troje prosklené dveře s čtvercovými madly.
  Upozornění – všechny troje dveře se otevírají směrem k Vám, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Všechny troje dveře jsou 20 centimetrů nad madlem opatřeny označením kongresového sálu E4 v Braillově písmu.
 • Dohledejte otevřené dveře, projděte jimi a otočte se doprava.
 • Jděte podél dveří 2, popř. 4, popř. 6 metrů a dohledejte před sebou stěnu.
 • Otočte se doleva a jděte podél stěny 1 metr k jejímu rohu.
 • Otočte se doprava.
  Jděte podél stěny 1 metr a dohledejte před sebou zábradlí.
  Upozornění – část zábradlí tvoří většinou uzavřená branka na spojovací můstek, v žádném případě však nikdy branku ani zábradlí nepřelézejte, neboť za zábradlím hrozí pád do volného prostoru.
 • Otočte se doleva a jděte podél zábradlí 11 metrů.
  Dohledejte před sebou stěnu a otočte se doleva.
 • Jděte podél stěny 1 metr k jejímu rohu.
  Otočte se doprava a jděte podél stěny 1 metr k jejímu rohu.
 • Jděte 5 metrů v přímém směru volným prostorem a dohledejte před sebou pult recepce a informací.
 • Otočte se doleva a jděte podél pultu 1 metr k jeho rohu.
  Otočte se doprava a jděte podél pultu 5 metrů k jeho rohu.
 • Otočte se doprava a jděte podél pultu 1 metr, kde před sebou dohledejte stěnu.
  Otočte se doleva a jděte podél stěny 5 metrů.
  Upozornění – v těchto místech jsou na stěně umístěny obrazy, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Dohledejte ve stěně dvoukřídlé dveře.
  Upozornění – tyto dveře se mohou otevírat na obě dvě strany, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Jděte dále podél stěny, 1 metr za dveřmi je na stěně umístěna 4 metry široká nástěnka.
  1 metr za nástěnkou vystupuje ze stěny zkosený prosklený výklad.
  Upozornění – výklad zasahuje ve výši pasu výrazněji do prostoru, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Jděte podél výkladu, který navazuje na 2 metry široký prodejní pult.
 • Za tímto pultem tvoří stěnu 4 metry široké dřevěné skládací dveře. Jsou-li dveře uzavřeny, 1,5 metru za nimi se nachází vstupní dveře do kongresového sálu E4, které jsou 20 centimetrů nad klikou opatřeny označením v Braillově písmu.
  Pokud jsou dveře složené, jděte 4 metry volným prostorem v původním směru chůze podél pultu a dohledejte protější roh stěny.
 • 1,5 metru za dveřmi do kongresového sálu E4 jsou dveře na toalety, také tyto dveře jsou označeny 20 centimetrů nad klikou nápisem v Braillově písmu.
 • Upozornění – v průběhu celé trasy se na ní mohou vyskytovat mobilní překážky v podobě židlí a stolků, dbejte zde tedy při samostatném pohybu zvýšené opatrnosti.

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště