Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

Z pavilonu E do sálu E1 v prvním patře

Popis trasy od hlavního vchodu pavilonu E v mezipatře ke kongresovému sálu E1 v prvním patře

 • Hlavní vchod do pavilonu E je osazen akustickým orientačním majáčkem.
 • Hlavní vchod do pavilonu E se nachází v mezipatře, které není přizpůsobeno k samostatnému pohybu osob se zrakovým postižením, proto je zde nutné požádat o doprovod vrátného.
  V tomto mezipatře se nachází vrátnice, pokladny, informace, šatny, toalety, volně stojící pulty, eskalátory, schody a výtahy. 
 • Po průchodu dvojitými automatickými prosklenými dveřmi se otočte doleva a jděte podél levé stěny.
  Upozornění – 1 metr před vámi se na kolmé stěně nachází ve výši pasu stojan na telefon, dbejte zde zvýšené opatrnosti.
 • Napravo od tohoto stojanu se nachází okénko vrátnice, 1,5 metru napravo od něj vystupuje do prostoru stolek vrátnice.
 • Požádejte vrátného o doprovod k levému výtahu.
 • Výtah je u svého přivolávacího tlačítka označen písmenem „m“ v Braillově písmu.
  Upozornění – výtah je široký 1 metr a dlouhý 2 metry a jeho automatické dveře se otevírají na obou jeho kratších stranách.
 • Po vstupu do výtahu dohledejte po levé straně ovládací tlačítka označená v Braillově písmu a stiskněte tlačítko s číslem 1.
 • Vyjděte z výtahu na protější straně, než jste do něj nastoupili.
 • Po výstupu z výtahu jděte 3,5 metru volným prostorem v přímém směru a dohledejte před sebou kovové zábradlí.
  Toto zábradlí ohraničuje ze strany eskalátory a na tomto místě je na jeho přední straně označení v Braillově písmu.
 • Otočte se doleva a jděte 5 metrů podél zábradlí až k jeho konci.
  Také na tomto místě je zábradlí na přední straně označeno popisem v Braillově písmu informujícím o eskalátorech jedoucích za ním dolů.
 • Jděte 1,5 metru v původním směru zábradlí, jděte podél vodicí linie tvořené na podlaze rozdílnými povrchy.
 • Otočte se doprava a jděte 3 metry podél této vodicí linie až k jejímu konci.
 • Jděte v původním směru 3 metry volným prostorem a dohledejte před sebou prosklené dveře.
 • Dohledejte 1 metr napravo na prosklených dveřích šikmé madlo, nad tímto madlem je v Braillově písmu uvedeno označení kongresového sálu E1, jehož prostory se nacházejí za těmito dveřmi.
 • Upozornění – v průběhu celé trasy se na ní mohou vyskytovat mobilní překážky v podobě židlí a stolků, dbejte zde tedy při samostatném pohybu zvýšené opatrnosti.

 

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště