Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

NATUR EXPO BRNO
- - -

Veletrh udržitelného života v krajině

Zásady pro zemědělství a lesnictví

 

  1. Vpravujte organickou hmotu do půdy.
  2. Při osevu širokořádkovými plodinami používejte meziplodiny.
  3. Po pozemcích jezděte po stejných trasách v kolejových řádcích, aby zůstaly nezhutněné pásy půdy.
  4. Na svazích provádějte orbu po vrstevnicích a osévejte pásy travních porostů.
  5. Střídejte bezorebné hospodaření s šetrnou orbou ke vhodným plodinám.
  6. Na vhodných místech obnovujte nebo udržujte mokřady.
  7. Budujte rybníky, retenční nádrže a vhodné zasakovací plochy.
  8. Zřizujte remízky a větrolamy.
  9. Pro práci v lesích volte příznivé období a vhodnou techniku v technologiích šetrných k lesní půdě.
  10. Vysazujte a obnovujte smíšené lesy místo monokultur jehličnanů.

Zpracováno praktiky a odborníky Mendelovy univerzity v Brně a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.


Veřejnost

Obce

Zemědělství a lesnictví

 

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště