Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

NATUR EXPO BRNO
- - -

Veletrh udržitelného života v krajině

Zásady pro obce a zastavěná území

 

  1. Zadržujte dešťovou vodu k dalšímu použití do zásobníků a nádrží.
  2. Šetrně využívejte tekoucí a stojaté povrchové vody i vody podzemní.
  3. Místo nepropustných povrchů komunikací používejte propustnou dlažbu.
  4. Rozšiřujte zelené plochy a podle možností je osázejte vhodnými dřevinami.
  5. Dešťovou vodu ze zpevněných ploch odvádějte na zasakovací místa.
  6. U nových staveb upřednostňujte konstrukce rovných „zelených“ střech.
  7. Motivujte stavebníky k odvádění dešťové vody na zasakovací místa.
  8. Zastavujte pouze půdu s nižší bonitou a menší schopností zadržet vodu.
  9. Sníh odklízejte na místa, kde se po rozpuštění může zasáknout do půdy.
  10. Systematicky uplatňujte principy šetrného hospodaření s vodou v plánech územního rozvoje.

Zpracováno praktiky a odborníky Mendelovy univerzity v Brně a Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.


Veřejnost

Obce

Zemědělství a lesnictví

 

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště