Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

NATUR EXPO BRNO
- - -

Veletrh udržitelného života v krajině

Voda není samozřejmost

 

Světový den vody 2017

Jako příspěvek ke Světovému dni vody 2017 (22. březen) jsme s partnery veletrhu NATUR EXPO BRNO zformulovali zásady pro zadržení vody v půdě a pro hospodaření s vodou, které může každý začít ihned aplikovat:

Veřejnost

Obce

Zemědělství a lesnictví

Česká republika vysychá

Česká republika vždy patřila mezi místa, kde byl vody dostatek. Tato situace se ale pomalu mění. Přesvědčilo nás o tom sucho v roce 2015, zažíváme horká léta, dřívější nástup jara a mírné zimy. Klimatické změny způsobují, že vody v přírodě plíživě ubývá. Přitom právě příroda a krajina jsou jedinými zdroji, z nichž je možné vodu čerpat. Je proto třeba změnit své myšlení i chování a přírodě pomoci, aby krajina zůstala studnou, z níž se můžeme vždycky napít.

Jsme střechou Evropy

Česká republika má v Evropě zcela jedinečné postavení. Přestože nejsme ve vysokých polohách, všechna voda z našeho území odtéká do tří moří – Severního, Baltského a Černého a žádná voda na území České republiky nepřitéká. Zásoby vody jsou závislé pouze na tom, co naprší nebo nasněží. Pro náš stát je proto klíčově důležité účinně zadržovat vodu ze srážek a dobře s ní hospodařit.

Nejúčinnějším opatřením je zadržení vody v půdě

V České republice se nachází více než 23 tisíc nádrží a rybníků, které zadržují vodu. I přesto není voda k dispozici všude, kde by byla potřeba. Voda chybí především v zemědělství, ubývá jí v některých podzemních zdrojích a v nádržích. Nejrychlejší, nejúčinnější, nejlevnější a přírodě nejbližší je zadržení vody v půdě. Odtud se postupně dostane do podzemních zdrojů, je k dispozici zemědělcům a také se dostane do nádrží a rybníků, kde ji pro své využití čerpají lidé. A pro zadržení vody v půdě a pro lepší hospodaření s vodou může každý z nás něco udělat už dnes.

NATUR EXPO BRNO 2017 je začátkem nového přístupu k vodě

Veletrh NATUR EXPO BRNO 2017 je první komunikační aktivitou s větším dosahem, která informuje veřejnost o stavu vody v České republice a dává všem zainteresovaným cílovým skupinám konkrétní návod k tomu, jak tento stav zlepšit. Koncept veletrhu byl vytvořen s profesními asociacemi, akademickými a výzkumnými institucemi. Na veletrhu NATUR EXPO BRNO 2017 se představí veřejnosti, zemědělcům, lesníkům a představitelům obcí konkrétní řešení, která se dají použít pro zadržení vody v půdě a pro lepší hospodaření s vodou.

 

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště