Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

NATUR EXPO BRNO
11.-14.5. 2017

Veletrh udržitelného života v krajině

Doprovodný program NATUR EXPO BRNO

 

11. 5. 2017, Čtvrtek

Místo konání: Pavilon P, sál P1

Místo konání: Pavilon F, centrální expozice

 • 09.15 - Úvodní slovo k veletrhu Natur Expo Brno
 • 09.30 - Voda a zemědělství není samozřejmost!
  Agrární komora ČR
 • 10.00 - Financování péče o přírodu a krajinu z OPŽP 2014 – 2020
  Ing. Jiří Nyklíček, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • 10.30 - Rebilance zásob podzemních vod
  Mgr. Eva Kryštofová, Česká geologická společnost
 • 11.00 - Předpovědi počasí a jejich využití
  Mgr. Petr Munster, Český hydromeorologický ústav, pobočka Brno
 • 11.30 - Odpadové hospodářství obcí, měst a mikroregionů
  Via Alta
 • 12.00 - Národní akční plán adaptace na změnu klimatu
  Ing. Linda Franková, Ministerstvo životního prostředí
 • 12.30 - Dobrá praxe - realizované projekty - MAS Strážnicko
  Jihomoravský kraj
 • 13.00 - Israel's Water Industry - A Miracle in the Desert - Gilad Peled
 • 13.30 - Předpovědní systém pro ochranu vinic
  SAV
 • 14.00 - Systém úspory vody a Water footprint
  Gran Moravia - p. Brazzale
 • 14.30 - Ochrana vody a hospodaření s vodou
  Vojenské lesy a statky
 • 15.00 - Program 2020, hrazení bystřin, dotační programy
  Lesy ČR
 • 15.30 - Nedostatek vody v naší krajině jako bezpečnostní riziko
  RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, Český hydromeorologický ústav, pobočka Brno
 • 16.00 - Specifické problémy JMK
  Jihomoravský kraj

12. 5. 2017, Pátek

Místo konání: Pavilon A, sál Morava

Místo konání: Pavilon F, centrální expozice

 • 9.15 - Úvodní slovo k veletrhu Natur Expo Brno
 • 9.30 - Kdy to kvete? Aneb dopady změny klimatu, fenologie a dobrovolný monitoring vegetace
  Dr. Lenka Bartošová, CzechGlobe
 • 10.15 - Biologická uhlíková pumpa a její ovlivňování klimatickou změnou
  prof. Michal V. Marek, CzechGlobe
 • 11.00 - Půda – základ naší civilizace. Jsme si toho vědomi?
  Agrointeg
 • 14.00 - Monitoring sucha
  Státní pozemkový úřad
 • 14.30 - Protierozní opatření a pozemkové úpravy
  Státní pozemkový úřad
 • 15.00 - Projekt zařízení roku, vodohospodářské stavby a jejich financování
  Státní pozemkový úřad
 • 15.30 - Odpovědné hospodaření s vodou
  ASIO
 • 16.00 - Voda v domě
  Sdružení vodohospodářů ČR
 • 16:30 - Protierozní ochrana zemědělské půdy v kontextu změny klimatu
  Ing. Michal Kotus, Ministerstvo životního prostředí

13. 5. 2017, Sobota

Místo konání: Pavilon F, centrální expozice

 • 10:00 – 11:30 Trvalé travní porosty – důležitá součást ekosystémů
  Jiří Pospíšil, Jan Mareček - Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
  • TTP a ochrana krajiny v CHKO Hadcová step
  • Technologie údržby TTP
  • Technika pro obnovu TTP
 • 11:30 – 13:00 Opravdu technika půdě jenom škodí?
  Jiří Pospíšil, Jan Mareček - Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
  • Využití prvků precizního zemědělství pro optimální využití půdy
  • Technická řešení ke snížení utužení půdy
  • Nové technologie zpracování půdy – ekologické dopady
 • 13:00 – 15:00 Jakou má současné české zemědělství motivaci pro uplatnění dobrých praktik a inovací ochrany půdy, přírody a krajiny
  Petr Marada - Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

14. 5. 2017, Neděle

Místo konání: Pavilon F, centrální expozice

 • 10:00 – 12:00 O čem a jak se mluví v půdě
  Jaroslav Záhora - Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
  • Mikrobiální život v půdě
  • Půda jako živý organismus
  • Zdravá půda

Změna programu vyhrazena!

 

 

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště