Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

NATUR EXPO BRNO
11.-14.5. 2017

Veletrh udržitelného života v krajině

Statistická data - NATUR EXPO BRNO 2017

Nový Veletrh udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO naplnil svůj osvětový cíl a prezentoval veřejnosti především význam adaptačních opatření pro zadržení vody v krajině v souvislosti s klimatickou změnou. Veletrh reagoval na stále více se projevující negativní následky sucha v České republice. Právě sucho má významný dopad na zemědělství a lesnictví, a proto se veletrh NATUR EXPO BRNO konal souběžně Národní výstavu hospodářských zvířat, Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstavu myslivosti.

První ročník získal podporu mnoha významných institucí, v čele s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Během oficiálního zahájení veletrhu byl v areálu brněnského výstaviště zasazen dub jako symbol podpory rozšiřování zelených ploch.

Základním prvkem veletrhu byla centrální expozice, která připomněla nejdůležitější zásady pro zadržení vody v krajině a současně prezentovala řešení pro zemědělskou krajinu, les i zastavěnou plochu.

Vystavovatelé
61 ze 4 zemí *
Celková obsazená plocha 1 598 m2 **
Návštěvníci
37 447 z 33 zemí ***

* Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko
** Společný údaj pro Národní výstavu myslivosti a NATUR EXPO BRNO
*** Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Irák, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko,Polsko, Rakousko, Saudská Arábie, Slovensko, Velká Británie

Závěrečná zpráva ke stažení:

Ohlasy vystavovatelů

Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR
Jsem velmi rád, že si tato výstava našla své místo v kalendáři nejen chovatelů, ale i laické veřejnosti, a zároveň velice vítám rozšíření o výstavu NATUR EXPO a problematiku udržitelného rozvoje krajiny. Spojitost možná není viditelná na první pohled, ale Česká republika je typickým příkladem země, kde v minulosti došlo k velkému poklesu živočišné výroby, což se negativně projevuje i ve stavu v krajiny, která potřebuje hospodářská zvířata a o ně pečující zemědělce.

Alexander Ač, Czech Globe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Veletrh nám přinesl cenné zkušenosti pro naši práci. Zájem o náš výzkum byl poměrně velký. Mimo laickou veřejnost se u nás zastavilo i pár lidí s odbornými dotazy a s nabídkami spolupráce při odborně populárních akcích, jako jsou přednášky a semináře. Vzhledem k tomu, že náš stánek byl zaměřený na globální změnu, oteplování a specificky na sucho, směřovala většina dotazů právě k tomuto tématu - jak vážné je sucho, jaké jsou trendy, co očekávat do budoucna, co je možné dělat, jaké jsou kroky ke zmírnění dopadu důsledků sucha a podobně.

Michaela Náplavová, PR a marketing, Oxytree Solutions, Brno
Jsme nadšeni z atmosféry prvního ročníku. Vzhledem k tomu, že se naše firma zabývá ekologickými investicemi Oxyprogram a pěstování klimatické rychle rosotucí dřeviny Oxytree, jsme byli umístěni do pavilonu F s ostatními firmami, které zeleň a klimatické změny řeší. Byli jsme spokojeni s kvalitou zázemí na stánku a zároveň se strukturou dalších partnerů na veletrhu, se kterými jsme úspěšně navázali kontakt.

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště