Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

NATUR EXPO BRNO
- - -

Veletrh udržitelného života v krajině

Veletrh NATUR EXPO BRNO přispívá ke Světovému dni vody třemi desítkami zásad pro její zadržení v půdě a lepší hospodaření

 

NATUR EXPO BRNO 2017 je začátkem úsilí o změnu pohledu veřejnosti na vodu v přírodě i zastavěných územích. Cílem letošního ročníku veletrhu NATUR EXPO BRNO je kromě setkání odborníků a komerčních subjektů také odstartovat osvětovou kampaň za větší informovanost veřejnosti o situaci s vodou v České republice, změnit pohled a jinak přistoupit ke skutečnostem, které se nacházejí okolo nás všech a které mohou pomoci vodu zadržet, mohou usnadnit její průnik do podzemních zásob a mohou naplnit zdroje, odkud berou pro své využití vodu lidé. Cílem veletrhu je také rozšíření diskuze o této problematice z akademických a výzkumných pracovišť k široké veřejnosti.

Proto tým veletrhu NATUR EXPO BRNO společně s praktiky a odborníky z Mendelovy univerzity v Brně a z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR zformuloval tři desítky zásad pro zadržení vody v půdě a pro lepší hospodaření s ní. Symbolicky je zveřejňuje ke Světovému dni vody, který už přes 20 let slavíme 22. března. Tyto zásady vycházejí z následujících faktů:

  • Česká republika je „střechou Evropy“, což prakticky znamená, že do ní žádná voda nepřitéká, zato všechna odtéká. Jsme proto zcela závislí na srážkové vodě.
  • Nejúčinnějším způsobem uchování srážkové vody je její zadržení v půdě. Vodohospodáři budoucnosti se proto stanou ti, kteří na půdě hospodaří (zemědělci, lesníci), a ti, kteří obhospodařují zastavěná území.
  • Mnoho věcí okolo nás, které zadržování vody v půdě nepodporují, lze jednoduše změnit tak, aby vody v půdě bylo více. Zatím si je ale neuvědomujeme. Při jejich uvědomění a troše úsilí každého z nás se může situace výrazně zlepšit.

Věříme, že tři desítky zásad pro zadržení vody v půdě a lepší hospodaření s vodou budou pro nás všechny inspirací a podnětem k tomu, abychom o vodě, hospodaření na půdě, zpevněných plochách nebo zasakovacích místech začali přemýšlet jinak. Veletrh NATUR EXPO BRNO pak přinese další podněty ve formě praktických a vyzkoušených řešení a pomůže ukázat veřejnosti správné nakládání se srážkovou vodou jako základním zdrojem pro život v české a moravské krajině.

Zásady pro
veřejnost
Zásady pro
obce a zastavěná území
Zásady pro
zemědělství a lesnictví
Datum: 21.3.2017 8:07:00

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště