Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

NATUR EXPO BRNO
- - -

Veletrh udržitelného života v krajině

Ústav výzkumu globální změny připraví pro návštěvníky veletrhu zajímavé přednášky

 

Sucho, udržení vody v krajině, adaptační opatření i úloha lesa s důrazem na zmírňování dopadů a adaptaci ke globální změně. Řešením těchto problémů se zabývají vědecké týmy v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky – CzechGlobe. Své poznatky představí v květnu na výstavišti na veletrhu Natur Expo Brno.

CzechGlobe je veřejná výzkumná instituce a evropské centrum excelence. Instituce cílí svůj výzkum především na dynamiku pohybu skleníkových plynů v přízemní vrstvě atmosféry, podstatu a dynamiku uhlíkového cyklu ekosystémů, působení globální změny na řízené ekosystémy, predikci klimatu v regionálním měřítku a oceňování společenských dopadů globální změny včetně predikce zvládání rizik.

To vše zvládají vědci i díky moderní vědeckovýzkumné infrastruktuře, kterou tvoří:

  • Síť ekosystémových stanic pro dlouhodobé a precizní monitorování toku skleníkových plynů mezi biosférou a atmosférou.
  • Letecká laboratoř dálkového průzkumu Země pro procesové zobrazování uhlíkového cyklu.
  • Atmosférická stanice Křešín u Pacova, která je národním monitorovacím bodem výskytu a dálkového přenosu skleníkových plynů.
  • Systémy dlouhodobých impaktových experimentů umožňující vyhodnotit očekávané dopady globální změny na metabolismus, fyziologii a produkci rostlin zahrnující systém 24 růstových komor v Domanínku a kultivační lamelové minisféry na Bílém Kříži.
  • Centrální fyziologická, izotopová a metabolomická laboratoř rostlin pro studium procesů asimilace uhlíku.

Pokud vás témata výzkumu centra CzechGlobe zaujala, určitě navštivte jeho expozici. Kromě ní se během veletrhu můžete těšit na odborné i popularizační přednášky o problematice globální změny, které si pro vás výzkumníci připravili.

Datum: 8.9.2016 8:31:00

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště