Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

NATUR EXPO BRNO
- - -

Veletrh udržitelného života v krajině

Stavební řízení zkrátí až nový stavební zákon

 

Na problematiku neúměrně dlouhých povolovacích procesů dnes narážejí téměř všichni investoři. O možnostech, jak stavební řízení urychlit a omezit prostor pro obstrukce především ze strany ekologických sdružení, na výstavišti jednala konference „Problémy české infrastruktury – veřejné zakázky a obstrukce“ pořádaná v rámci doprovodného programu veletrhu NATUR EXPO BRNO 2017.


První blok konference přiblížil nástrahy povolovacích procesů a časté chyby investorů, přinesl také rady, jak postupovat při přípravě podkladů a komunikovat se správními orgány. Účastníci se shodli, že současná legislativa dává příliš velký prostor pro obstrukční jednání a je zde mnoho příležitostí, jak stavbu zdržet či zastavit, ale žádné možnosti, jak ji naopak posunout dál. Povolovací proces je dnes natolik složitý, že jím prakticky nelze projít bezchybně, což snadno vede k zadrhnutí. „Problém spočívá v roztříštěnosti procesu, který vyžaduje příliš mnoho podkladů a příliš mnoho rozhodnutí, protože o věci nerozhoduje jeden úřad. Řešením by bylo sjednocení procesu, což vyžaduje změnu legislativy. A nestačí novela, ale je potřeba nový stavební zákon, který zasáhne do řady předpisů. Dokud nebude, musí být všichni bedliví a důsledně kontrolovat stavební úřady, jestli postupují správně,“ míní Jiří Buryan z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

Za obstrukcemi zdržujícími povolování staveb často stojí ekologická sdružení, s nimiž investoři nevedou konstruktivní diskusi, ale procesní boj. „Čím složitější je legislativní prostředí, tím snadněji se udělá chyba a tím lehčí je ji napadnout. S ekologickými spolky se pak přeme nikoli o podstatu věci, ale o to, kde nebyl dodržen jaký procesní předpis. Nejznámější ekologické organizace, které se touto problematikou zabývají, to dělají už spoustu let, takže jsou to zkušení a pro nás kvalitní oponenti,“ popsal situaci Jiří Buryan. Podle dalších přednášejících problém spočívá také v široce pojaté ochraně přírody, protože zvláště chráněný druh se dnes může na krátkou dobu vyskytnout v podstatě kdekoli a zkomplikovat povolovací proces. Navíc inženýring přípravy stavby na straně investorů baví jen málokoho, zatímco blokování stavebního řízení a vyhrávání soudních sporů proti státu baví mnoho zástupců neziskových organizací. „Výsledkem je, že jakmile máte složitější stavbu a někdo ji napadá, protáhne se stavební řízení na roky. A to se podle mě nezlepší, dokud nebude nový stavební zákon, který zcela zásadně změní celý proces,“ říká Jiří Buryan. Změna by podle něj byla pozitivní i pro férové ekologické organizace, které to s ochranou přírody myslí vážně. „Pokud nerozumí složitému procesu, často neví, kdy a kam s námitkou přijít. Kdyby místo pěti různých míst, kam se dnes vznáší námitky pokaždé jiného druhu, existoval jen jeden diskusní prostor, bylo by i více času na přípravu, na odbornější debatu i případnou změnu projektu. Pro ochranu přírody by to tedy bylo plus, pouze by se omezily procesní obstrukce,“ dodává.

Druhý blok konference se věnoval novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Byly analyzovány jednotlivé postupy nabízené zákonem, jejich výhody i nevýhody a také možnosti porovnání nabídek nejen podle ceny a rizika kvalitativních hodnotících kritérií. Konferenci připravila společnost Veletrhy Brno ve spolupráci s Asociací pro rozvoj infrastruktury a Asociací pro veřejné zakázky.

Datum: 12.5.2017 15:53:00

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště