Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

NATUR EXPO BRNO
- - -

Veletrh udržitelného života v krajině

Státní pozemkový úřad

 

Na květnovém veletrhu Natur Expo Brno 2017 nebude chybět ani Státní pozemkový úřad. Ten byl zřízený 1. ledna 2013. Jeho vznikem se dokončila transformace Pozemkového fondu ČR, který byl současně zrušen. Spojením jeho zbytkových agend s činností stávajících pozemkových úřadů vznikl zcela nový Státní pozemkový úřad v čele s ústředím.

V rámci jednotlivých vyšších územně samosprávných celků vykonávají činnost celků krajské pozemkové úřady. Pro řízení o pozemkových úpravách jsou pak zřízené pobočky krajských pozemkových úřadů, jejichž územní působnost odpovídá jednomu nebo více okresům.

Státní pozemkový úřad může hospodařit s nemovitostmi, které měl ve správě Pozemkový fond ČR, i se stavbami využívanými k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu. Nově úřad vytváří rezervu státní půdy, zabývá se aktualizacemi BPEJ a hodnocením zemědělské půdy z hlediska její kvality.

Státní pozemkový úřad dělá komplexní pozemkové úpravy s důrazem na výstavbu a rekonstrukci polních cest, protierozních mezí, poldrů, biokoridorů a jiných krajinných prvků.

Datum: 8.9.2016 8:31:00

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště