Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

NATUR EXPO BRNO
- - -

Veletrh udržitelného života v krajině

První ročník veletrhu NATUR EXPO BRNO se zaměří na zadržení vody v krajině

 

Letos poprvé se na brněnském výstavišti představí Veletrh udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO, jehož cílem je upozornit na důležitá témata týkající se přírody a životního prostředí. První ročník se zaměří na problematiku zadržení vody v krajině. V posledních letech se v České republice začínají čím dál více projevovat následky sucha a právě veletrh NATUR EXPO BRNO by měl zdůraznit skutečnost, že vodu nelze brát jako samozřejmost, a zároveň nabídnout možná řešení tohoto stavu.

Odborný doprovodný program představí situaci v oblasti vodního hospodářství

V rámci veletrhu NATUR EXPO BRNO proběhne doprovodný program, který se bude zabývat aktuální situací v oblasti vodního hospodářství v České republice. Program osloví nejen odbornou, ale také širokou veřejnost se zájmem o ekologická řešení související s využíváním vody. Dále by si jej neměli nechat ujít zemědělci, chovatelé hospodářských zvířat, lesníci a majitelé půdy, včetně obcí. Představena budou např. tato témata:

 • revitalizace vodních toků
 • odpovědné hospodaření s vodou
 • údržba krajiny a vliv klimatických změn na přírodu
 • nedostatek vody jako bezpečnostní riziko
 • monitoring sucha
 • protierozní opatření
 • vsakování vody do půdy
 • spotřeba vody v potravinářské výrobě
 • precizní zemědělství
 • odpadové hospodářství

Hospodaření s vodou je aktuálním tématem také pro města a obce

Na NATUR EXPO BRNO jsou zváni i starostové a zástupci obcí. Právě obce patří k významným majitelům půdy a svou činností mohou výrazně ovlivnit hospodaření s vodou ve svém okolí. Doprovodný program nabídne informace také o těchto, pro obce aktuálních, tématech:

 • legislativa pro obce a města – zaměřeno na lepší informovanost o připravovaných projektech
 • možné využití dotací
 • ochrana před povodněmi
 • údržba drobných vodních nádrží a toků
 • revitalizace řek

Konference Změna klimatu - příležitost nebo hrozba pro naši krajinu (Generel vodního hospodářství krajiny České republiky)

Ve čtvrtek 11. května 2017 se uskuteční konference Změna klimatu - příležitost nebo hrozba pro naši krajinu (Generel vodního hospodářství krajiny České republiky). Pořádá ji Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v.v.i. ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a Státním pozemkovým úřadem. Zazní informace o dopadech klimatických změn, které jsou spojeny se suchem, tedy jednou z největších hrozeb měnícího se klimatu. Na konferenci dorazí vědecké špičky zabývající se vývojem klimatu i vrcholní zástupci akademické sféry.


Konference Problémy české infrastruktury – veřejné zakázky a obstrukce

Díky komunikaci se stavebními a inženýrskými společnostmi a odborníky byly pojmenovány jako výrazné problémy přípravy a realizace českých infrastrukturních projektů veřejné zakázky a obstrukce a nepřehlednost procesů investiční přípravy. Protože opatření, která se budou realizovat v souvislosti se zadržením vody v krajině, budou z větší částí veřejnými zakázkami, je součástí doprovodného programu NATUR EXPO BRNO i konference Problémy české infrastruktury – veřejné zakázky a obstrukce.

Veletrhy se zaměřením na živočišnou výrobu a Národní výstava myslivosti

Spolu s veletrhem NATUR EXPO BRNO proběhnou Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH, Národní výstava hospodářských zvířat a Národní výstava myslivosti. Od 12.–13. 5. 2017 se k akcím přidá Středoevropský veterinární kongres, jehož hlavním tématem budou „Společné choroby lidí a zvířat – fakta a mýty“. Další doprovodnou výstavou je Mezinárodní včelařská výstava v pavilonu F, kterou doplní i přehlídka medovin. K zakoupení bude řada včelařských produktů, zejména kvalitní výrobky z medu a medoviny.

Výhodné vstupné při on-line nákupu nebo pro členy organizovaných skupin

Výstaviště bude otevřeno od 9 do 18 hodin, v neděli do 16 hodin. Vstupné na místě stojí 180 nebo 130 korun, při on-line nákupu je možné získat výhodnou cenu 110 korun za vstupenku. Členové organizovaných skupin nad 15 členů platí za vstup 60 korun.

Datum: 12.4.2017 8:43:00

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště