Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

NATUR EXPO BRNO
- - -

Veletrh udržitelného života v krajině

Proběhlo první zasedání výstavního výboru NATUR EXPO

 

21. července proběhlo první zasedání výstavního výboru NATUR EXPO BRNO. Účastníci potvrdili správnost cílů tohoto veletrhu a ze strany partnerů byly přislíbeny prezentace institucí i konkrétních projektů na veletrhu formou výstavních expozic i doprovodných programů. Veletrh bude zacílen na majitele pozemků – obce, zemědělce, lesníky, kteří mohou na svých pozemcích provádět opatření k udržení vody v krajině. Další cílovou skupinou je veřejnost, které se jednak přiblíží problémy související s nedostatkem vody a jednak představí řešení, která mohou aplikovat jako jednotlivci nebo domácnost – možnosti úspory vody, hospodaření s dešťovou vodou nebo využití šedé vody.

Na přípravě veletrhu NATUR EXPO BRNO se podílejí:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Agrointeg, s.r.o., Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova univerzita v Brně, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Platforma Zvonečník, z.s., Program LIFE (Ministerstvo životního prostředí ČR), Regionální agrární komora Jihomoravského kraje, Sdružení Silvajagd, Sdružení vodohospodářů České republiky z. s., Státní fond životního prostředí ČR, Státní pozemkový úřad, Úřad zmocněnců vlády (Czech Invest), Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe), Vysoké učení technické v Brně, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. v.v.i., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i..

Datum: 29.7.2016 13:29:00

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště