Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

NATUR EXPO BRNO
- - -

Veletrh udržitelného života v krajině

Podrobný program konference Problémy české infrastruktury – veřejné zakázky a obstrukce

 

12. května od 9 hodin v pavilonu A, v sál Morava

8:30-9:00
Registrace účastníků

9:00
Úvod

Blok 1: Investiční příprava - stavební zákon, EIA/SEA, ochrana přírody, kvalita přípravy

9:10
JUDr. Jiří Bém, Ph.D. (WEIL, GOTSHAL & MANGES): „Nástrahy povolovacích procesů a jak se s nimi vyrovnat z pohledu investora“

 •  v čem přesně spočívají hlavní nástrahy povolovacích procesů
 • jak předcházet riziku zrušení povolení ze strany správních soudů, a proč v tomto ohledu investoři tolik chybují
 • jak ve světle předchozích bodů přistupovat k přípravě podkladů pro povolovací procesy
 • jak komunikovat vůči správním orgánům v souvislosti s povolovacími procesy

 9:30
JUDr. Jiří Buryan, LL.M., Ph.D. (AK Havel, Holásek & Partners): „Jaké obstrukce mohou činit ekologická sdružení a jak se tomu bránit.“

 • Jaké jsou důvody prodlení v rámci povolovacích procesů.
 • Ve kterých případech dává současná právní úprava zbytečně velký prostor pro obstrukční jednání.
 • Do jaké míry představuje obstrukční jednání oprávněný výkon práva a kdy se již jedná o nezákonné šikanozní jednání.
 • Jaké jsou nejčastější praktické případy obstrukcí a jak se jim mohou stavebníci nejlépe bránit.
 • Jaké změny legislativy jsou zapotřebí pro zamezení obstrukcím.

9:50
Mgr. Jan Potoček (AK Mazel & Směja): „Dobré zprávy pro investory v judikatuře NSS a ESD týkající se procesu EIA.“

 • rozsah posuzování (problematika tzv. neidentifikovatelných vlivů ve světle judikatury SDEU a judikatury NSS) 

 • vymezení záměru a změny záměru (kdy je a kdy není třeba záměr tzv. „doeiovat“) 

 • vymezení okruhu navazujících řízení (dosavadní judikatura NSS ve světle judikatury SDEU a zákona č. 39/2015 Sb.) 

 • meze povinnosti rozpracovat varianty záměru 

 • neaplikovatelnost směrnice EIA u starších záměrů 


10:10
Ing. Pavel Obrdlík (Ekopontis, s.r.o.): „Povolovací proces u nás a v sousedních státech aneb proč se příprava infrastruktury ČR nedaří?“

 • Proč není dokončen Pražský okruh, proč nedojedete po dálnici z Prahy do Českých Budějovic či Chomutova, z Brna do Vídně či Hradce Králové nebo z Hradce Králové do Olomouce? Důvodů je nepochybně mnoho, ovšem jeden je společný a poměrně významný – složitý povolovací proces. V Česku není zcela jasně stanoveno, v jaké fázi a podrobnosti je třeba řešit varianty trasování liniové stavby. Podmínky povolovacího procesu se poměrně rychle a zásadně mění a jeho složitost je tak vysoká, že ho téměř nelze provést bezchybně. A chyby pak často vedou ke zadrhnutí procesu přípravy staveb.
 • srovnání povolovacího procesu liniové stavby v Česku, na Slovensku, v Německu a Rakousku 
 • identifikace problematických aspektů českého povolovacího procesu
 • zhodnocení dosavadní snahy o jeho zjednodušení a nástin možného řešení situace.

10:30   
Diskuse

10:50
Přestávka na kávu

Blok 2: Veřejné zakázky

11:10
Mgr. Adéla Havlová, LL.M. (AK Havel, Holásek & Partners): „Nový zákon o zadávání veřejných zakázek jako výzva: jaké jsou možnosti a co s nimi v praxi?“

 • Jaké postupy zákon nabízí a jaká je jejich využitelnost v praxi: jednotlivé druhy zadávacích řízení využitelné v investiční výstavbě; průzkum trhu a předběžné tržní konzultace; zadávací podmínky a jejich nastavení, vč. případných vyhrazených práv (opce, vyhrazené změny a doměrky).
 • Základní „síta“ výběru dodavatele a co s nimi: kvalifikace – nastavení kvalifikace a zejm. technických referencí, sdílení referencí, společné nabídky a podíl na realizaci;  způsobilost dodavatele, ztráta způsobilosti („black-listy“ zadavatelů) a její obnovení.
 • Hodnocení nabídek - cena jako zaklínadlo: hodnocení na cenu vs „kvalitativní“ kritéria, možnosti a limity jejich nastavení; prostředky (ne)řešení mimořádně nízké nabídkové ceny.

11:40
Ing. Tomáš Janeba (Asociace pro rozvoj infrastruktury): „Konzultace s dodavateli jako prostředek zlepšení přípravy zadávacích řízení: příklad výstavby vysokorychlostní tratě Praha – Břeclav“

 • K čemu jsou zadavateli dobré tržní konzultace - co očekávat a jak toho dosáhnout
 • s čím musí zadavatelé při konzultaci počítat a jak se správně připravit
 • co dodavatelé mohou očekávat a jak se ke konzultaci stavět
 • co udělat pro to, aby se konzultace v praxi uchytily a přinášely skutečný efekt

12:00
Mgr. Martin Kramář, LL.M. (WEIL, GOTSHAL & MANGES): „Jak správně koncipovat veřejnou zakázku na stavební práce z pohledu investora“

 • problém flexibility ve světle požadavku na transparentnost a nediskriminaci
 • jak by měl být vymezen předmět plnění veřejné zakázky na stavební práce a jaká jsou úskalí různých přístupů
 • jsou skutečně kvalifikační předpoklady a necenová hodnotící kritéria zárukou kvality?
 • jak je z právního hlediska vymezení rolí při přípravě a realizaci stavební zakázky a jakou roli by měl plnit dozor investora

12:20
Mgr. Petr Jelínek (Rektorát VUT v Brně): „Standardizace smluv jako základ každého výstavbového projektu“

 • základní rozlišení smluvních standardů FIDIC (Červená, Žlutá, Zelená kniha)
 • Český standard pro pozemní stavby
 • výhody standardizace v souvislosti se změnami závazků ze smluv na veřejné zakázky
 • standardizace na VUT

12:40
Mgr. Roman Novotný (Rektorát Masarykovy univerzity Brno): „Nejlepší hodnota za (každou) cenu“

 • orientace na výsledek
 • kvalitativní hodnotící kritéria
 • inspirace a zkušenosti ze zahraničí
 • co na to kontrolní orgány?


13:00
Diskuse

13:20
Přestávka na kávu

Blok 3: Shrnutí, diskuse, závěry a doporučení

13:40
Panelová diskuse s přednášejícími o výstupech semináře

14:30
Oběd

Odbornými garanty konference jsou Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Asociace pro veřejné zakázky (AVZ). Základní vložné je 1.100,- Kč, při registraci do konce dubna lze získat vstup za 700,- Kč. Členové ARI a AVZ platí za účast na konferenci 500,- Kč. Pořadatelem konference jsou Veletrhy Brno.

Více informací: Martin Videczký, telefon: 541 152 360, e-mail: 

Registrace na konferenci


Datum: 24.4.2017 14:59:00

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště