Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

NATUR EXPO BRNO
- - -

Veletrh udržitelného života v krajině

Konference řešila hospodaření s vodou v krajině

 

V rámci doprovodného programu veletrhu NATUR EXPO BRNO 2017 na výstavišti proběhla konference „Změna klimatu – hrozba nebo příležitost pro naši krajinu?“, kde byl za přítomnosti ministra zemědělství Mariana Jurečky a řady odborníků prezentován nový Generel vodního hospodářství krajiny České republiky.


Pokles vody v půdě již je statisticky významný na celém území České republiky a dopady klimatických změn stále častěji pociťují i naši zemědělci. Podle odborníků však bude ještě daleko hůře, dnes suché oblasti se v budoucnu stanou dramaticky suššími a mezi suchem postižené oblasti se zařadí i ty v současnosti téměř bezproblémové jako například Haná. Sněhová pokrývka bude v zimě chybět ještě častěji a naopak vzroste riziko extrémně vysokých teplot, které negativně dopadají na plodiny zejména při nedostatku vody v půdě. Proto byl z iniciativy Agrární komory ČR během posledních tří let rozsáhlým týmem odborníků zpracován projekt Generelu vodního hospodářství krajiny ČR, jehož výsledky byly dnes prezentovány spolu s příklady konkrétních účinných opatření. „Jsem velmi rád, že jsme se dočkali tolik potřebného komplexního pohledu na hospodaření s vodou v krajině,“ uvedl na setkání viceprezident Agrární komory ČR Václav Hlaváček. Generel by podle něj měl být využit při jednání s EU o dalším rozpočtovém období, kdy bude třeba zajistit finanční prostředky na realizaci příslušných opatření. Zároveň je třeba rozpracovat zkušenosti z pilotních farem a navázat na ně i v dalších ohrožených oblastech.

Výsledek práce odborného týmu ocenil také ministr zemědělství Marian Jurečka. Jak zdůraznil, půda a voda jsou klíčové komodity, s nimiž musíme dobře hospodařit, ale především je v tomto směru třeba změnit myšlení lidí – zemědělců, lesníků, starostů. Jsou to totiž právě vlastníci půdy, kteří drží klíč k řešení. Uvědomělí hospodáři podle zkušeností ministra již dnes zcela přirozeně realizují opatření bránící problémům s erozí a rychlým odtokem vody a využívají daných přírodních podmínek s nástroji, které jsou k dispozici v rámci společné zemědělské politiky. Často však realizace opatření naráží na přístup vlastníků pozemků, kteří preferují výnosnou ornou půdu. „Dnes máme v rámci EU relativní konkurenční výhodu v podobě průměrně největších farem a největších půdních bloků, což skýtá dobré podmínky pro intenzivní hospodaření, ale tato výhoda je pouze dočasná. Pokud tito zemědělci nezmění způsob hospodaření, stane se pro ně v budoucnu limitujícím faktorem a půda se vyčerpá,“ varoval Jurečka a jako příklad uvedl chybějící travní porosty zadržující ornici na okraji pozemku. „Na tyto jednoduše realizovatelné věci dnes dáváme finanční prostředky, přesto je řada zemědělců nevyužívá.“

Podle ministra je také třeba připravit se na budoucí hrozby extrémního sucha vybudováním akumulačních zásob vody. Tato infrastruktura bude jednou nezbytná a již dnes je možné zahájit práce na studiích proveditelnosti. Jak na konferenci přesvědčivě doložili odborníci, doposud realizované vodní nádrže jsou naprosto klíčovým faktorem úspěšného hospodaření s vodou v suchých obdobích a v naší krajině se mnohokrát osvědčily. „Nebýt Novomlýnských nádrží, byla by na jižní Moravě nižší kvalita nejen zemědělství, ale i života jako celku,“ konstatoval také Václav Hlaváček.

Datum: 12.5.2017 9:20:00

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště