Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

NATUR EXPO BRNO
- - -

Veletrh udržitelného života v krajině

Doprovodný program NATUR EXPO BRNO představí reálná řešení adaptace na změnu klimatu

 

Hlavním cílem doprovodného programu veletrhu NATUR EXPO BRNO je představení reálných a udržitelných řešení adaptace na změnu klimatu přijatelných pro společnost i krajinu. Součástí prezentace těchto opatření budou také možnosti financování jejich realizace. Pro širší veřejnost bude součástí doprovodných programů také osvěta.

Doprovodné programy se budou odehrávat v centrální expozici s vodním tokem, na pódiu, v konferenčních sálech a na expozicích partnerů z řad státních institucí, výzkumných ústavů a vysokých škol.

Výběr z připravovaných doprovodných programů:

  • Konference o přípravě České republiky na změnu klimatu organizovaná Ústavem výzkumu globální změny AV ČR a dalšími institucemi, akce navazuje na konferenci konanou 10. listopadu na Mendelově univerzitě v Brně
  • Program ochrany před povodněmi, údržby drobných vodních nádrží a toků, ekologie vod, revitalizace řek, dotační tituly pro správce, obce
  • Monitorování sucha
  • Prezentace vlivů extrémních výkyvů na sady a zahrady, změny lesů, vliv škůdců na rostliny a dřeviny, praktické ukázky střešních zahrad, bezúdržbové záhony ve městech, šíření chorob a škůdců, ukázka stromů hybridů
  • Šetrné hospodaření s vodou, závlahy
  • Protierozní opatření

Datum: 8.12.2016 16:31:00

Mohlo by vás zajímat

Fotogalerie

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště